ครรภ์แฝด สำคัญไฉน

 

ครรภ์แฝด สำคัญไฉน  (หมอชาวบ้าน)
คอลัมน์ คุยกับหมอไพโรจน์
โดย นพ.ไพโรจน์ บญศิริคำชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านกฎหมาย

          ครรภ์แฝด หมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

          แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเรียกว่าแฝดเหมือน และแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ ได้รับการปฏิสนธิพร้อมๆ กัน 

          ในสังคมที่มองเห็นเด็กแฝดเป็นเรื่องที่น่ารักน่าสนใจ เมื่อเราเห็นเด็กน่ารัก ๒ คน ซึ่งมีใบหน้าและการแต่งตัวเหมือนกัน ก็จะรู้สึกเอ็นดู ปลื้มใจ หรืออิจฉาคุณแม่ของเด็กแฝดทั้งสอง บางครอบครัวถึงกับขอให้แพทย์ช่วยให้ตั้งครรภ์แฝดด้วยซ้ำไป ซึ่งก็มักจะได้รับคำแนะนำจากสูติแพทย์ให้ความรู้ข้อดีและข้อเสียของการตั้งครรภ์แฝดให้คู่สมรสได้รับทราบ

          ทางการแพทย์ถือว่า การตั้งครรภ์แฝด เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์แฝดสองสูงกว่าในครรภ์เดี่ยว ๕ เท่า ซึ่งแฝดเหมือนมีอัตราการเกิดประมาณ ๑ ใน ๒๕๐ ของการคลอด 

          สมัยก่อนการตั้งครรภ์แฝดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอาจจะสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ เช่น มีครอบครัวที่เป็นแฝด ปัจจุบันนี้มาการกระตุ้นรังไข่ให้ได้ไข่หลายๆ ใบในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก ทำให้มีอัตราของการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งร้อยละ ๙๙ ของการตั้งครรภ์แฝดเกิดจากไข่ ๒ ใบ

          การตั้งครรภ์แฝดมีความเสี่ยงสูงมากกว่าปกติ ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง เนื่องจากจำนวนทารกในครรภ์เพิ่มขึ้นต้องการอาหารจากมารดาเพิ่มมากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว ท้องของมารดามีขนาดโตมากทำให้มารดาต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้น อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกโค้งงอหรือลำตัวแอ่นมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อสันหลังต้องเกร็งตัว เพื่อรองรับน้ำหนักแทนกระดูกสันหลังมาก มีอาการปวดหลังมากขึ้น


          การที่จะต้องมีปริมาณเลือดเพิ่มมากขึ้นในระบบการไหล่เวียนโลหิตสำหรับทารกมากกว่าหนึ่งคนในครรภ์มารดา อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะดังกล่าว เช่น ความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์ มือเท้าบวมอาจมีภาวะครรภ์เป็นพิษเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวและโดยเฉพาะภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งมีความเสี่ยงสูงอาจพบได้ตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ได้มากกว่าครรภ์เดี่ยว พบว่ามีภาวะเจ็บครรภ์ตลอดก่อนกำหนดและภาวะน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอดเพิ่มขึ้น

          ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดกับทารกมีโอกาสแท้งมากกว่าปกติ โอกาสที่จะเกิดความพิการแต่กำเนิดสูงกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าปกติมากน้ำหนักทารกแรกคลอดน้อยเมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์เดี่ยว พบภาวะเติบโตช้าในครรภ์ทั้งสองมีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน ทำให้มีขนาดต่างกันมากหรือมีการถ่ายเทเลือดจากแฝดคนหนึ่งไปสู่แฝดอีกคนหนึ่ง ทำให้ทารกคนหนึ่งโตช้าผิดปกติ ส่วนทารกอีกคนหนึ่งตัวโตเกินไปและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า ภาวะ Twin-twin transfusion syndrome

          นอกจากนี้ หลังคลอดแล้วยังอาจเกิดการตกเลือดหรือติดเชื้อหลังคลอดได้มากกว่าในครรภ์เดี่ยว ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาการของทารกทั้งทางร่างกายและสมองที่ช้ากว่า เมื่อเทียบกับทารกที่คลอดจากการตั้งครรภ์ บางคนมีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติ อาจเป็นเพราะฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นและสังเกตว่าท้องโตกว่าปกติและโตเร็วเพราะขนาดของมดลูกโตกว่าที่ควรจะเป็น เช่น อายุครรภ์จริง ๓ เดือน แต่มดลูกโตเท่าอายุครรภ์ ๔ เดือน เป็นต้น

          ในอดีตการวินิจฉัยการตั้งครรภ์แฝดมักทำได้ช้าเมื่อใกล้กำหนดคลอดหรือทราบเมื่อทารกคลอด ปัจจุบันการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะดังกล่าวได้รวดเร็ว ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ สามารถวินิจฉัยภาวะตั้งครรภ์แฝดได้อย่างแม่นยำ ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะได้มีการกำหนดไว้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง มีกระบวนการดูแลครรภ์และตรวจครรภ์ที่แตกต่างกว่าครรภ์ปกติ ได้มีการเตรียมตัวเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เมื่อใกล้คลอดและมีการประเมินและเตรียมตัวก่อนคลอดเพื่อลดอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์จึงควรไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ และหากพบว่าเป็นครรภ์แฝดจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

           อาหารการกิน มารดาที่ตั้งครรภ์แฝดต้องเพิ่มปริมาณการกินอาหารมากกว่าตั้งครรภ์เดี่ยว อาหารที่ให้พลังงานต้องเพิ่มจากปกติอย่างน้อย ๒๐๐-๓๐๐ กิโลแคลอรีต่อวัน ควรเป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์ ส่วนจำพวกแป้งและน้ำตาลไม่ต้องมากขึ้น เพราะอาจทำให้อ้วนเกินไปได้ ควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ รวมตลอดการตั้งครรภ์ประมาณ ๑๖ กิโลกรัม ยาบำรุงต่างๆ (เช่น ธาตุเหล็กและกรดโฟลิก) ต้องเพิ่มขนาดจากการตั้งครรภ์เดี่ยวด้วย เช่น ยาธาตุเหล็กแทนที่จะกินวันละเม็ด ก็ต้องกินเป็นวันละ ๓ เม็ด พักผ่อนหลับนอนอย่างเพียงพอ อย่าวิตกกังวลจนเกินไป เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจทั้งมารดาและทารกทั้งหลายในครรภ์


เรื่องราวผู้หญิง ความสวยงาม แฟชั่น ความรัก มากมาย คลิกเลย

     คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก \\\

ฉบับเดือนมิถุนายน 2552

 

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
น่ารัก
จากคุณ แพรว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 10:04:16 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอยนี้ตั้งครรภ์ 4เดือนแล้ว อยากได้ลูกแฝดบ้างจัง
จากคุณ ตุ๊กตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-01 11:20:28 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตั้งครรภ์แฝดได้ประมาณ 10 สัปดาห์แล้วค่ะ ตั้งจิตภาวนาอยากให้ลูกออกมาสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกำลังใจให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดอยู่เช่นกันนะค่ะ
จากคุณ อ้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-09 19:07:59 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้ก้อมีน้องแฝดคร่ะ สามเดือนพอดี ไม่ด้ทำไร อยู่ที่บ้านเฉยๆหลังจากทำงานหนักมาตลอด เป็นแฝดครึ่งไทย กับแตนาเดียนค่ะ ขอให้คุณแม่ท้องแฝดทุกท่านปลอดภุยสุขภาพดีทั้งแม่และลูกนะคะ
จากคุณ เจเจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-17 15:19:57 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้ตั้งครรภ์แฝดได้ ห้าเดือนกว่าแล้วค่ะ ดีใจจังเลย
จากคุณ bell เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-15 15:22:26 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์แฝดอยู่ค่ะ ประมาณ 10 สัปดาห์ ตื่นเต้นและดีจัยมาก ๆ ค่ะ
จากคุณ poona เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-06 12:10:45 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้ท้องแฝดได้ 4 เดือนแล้ว เหนือยมาก ท้องโตมาก ปวดหัวบ่อย 3 เดือนแพ้มากๆ ค่ะ
จากคุณ Pornvimol เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-15 16:49:07 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-17 06:28:51 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์แฝดอยู่ค่ะ 2 เดือนครึ่งแล้ว ต้องเดินทางไปทำงาน ไป กลับ ประมาณ 100 กิโลเมตร ก็พะวงเหมือนกันค่ะ
จากคุณ หน่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-06 07:49:15 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
ตอนนี้ท้องแฝด ตกใจมากไม่อยากได้แฝดเลย อยากมีคนเดียวเหมือนคนอื่นทั่วไป กลัวมาก
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 16:10:56 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
อยากมีลูกแฝดบ้างจัง ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์2เดือนแล้ว
จากคุณ ศศิประภา เจริญทรัพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-03 13:18:00 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ครรภ์แฝด สำคัญไฉน
อยากมีลูกแฟดมั่งจัง
จากคุณ Chompoo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-16 09:45:58 ]