:: search ::
หาแบบละเอียด
ช่วยเหลือ

เคล็ดลับความฉลาด คือสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการแนะดูแลเด็กช่วงอายุ 1 ถึง 3 ปี ให้เน้นการตอบสนองความต้องการอย่างสมดุล พร้อมเผยแต่ละช่วงอายุเด็กมีพฤติกรรมต่างกัน ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม หากทำได้จะทำให้มีบุตรหลานที่ทั้งฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข

ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์  อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 1-3 ปีแรก ถือเป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้เด็กสามารถรับรู้สิ่งรอบตัว ผ่านกลไกการทำงานที่ประสานกันของประสาทสัมผัส  ปฏิกิริยาสะท้อนและการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงนี้ ให้เน้นการตอบสนองความต้องการตามวัยของเด็กอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและภาษา หากส่งเสริมได้อย่างสมดุล จะมีเด็กที่ทั้งฉลาด เก่ง ดี มีสุขเพิ่มขึ้น

ดร.สุจินดากล่าวว่า  การจัดสภาพแวดล้อม  ยังถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเอื้อต่อการพัฒนาเด็กอย่างมาก  อาทิ การสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่น ปลอดภัย มีพื้นที่ว่างให้เด็กได้คืบคลาน เดิน วิ่ง เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่เป็นอันตราย  แยกพื้นที่ระหว่างห้องพักและห้องรับประทานอาหารออกจากกัน ติดกระจกเงาในที่ๆ เด็กสามารถสังเกตตนเองได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในขวบปีแรกเด็กจะเล่นคนเดียว โดยจะใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายและของเล่นที่อยู่รอบๆ ตัวเข้ามาประกอบ  มักจะจับของเข้าปาก โยน กลิ้ง เคาะ แต่หลังจากอายุ 1 ปีไปแล้ว การเล่นของเด็กเริ่มซับซ้อนขึ้น  เด็กจะเรียนรู้ว่าสิ่งของต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่ออายุใกล้ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มสวมบทบาท  เริ่มเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนในครอบครัว และเริ่มเรียนรู้บทบาทในเชิงสังคม พออายุ  3  ขวบขึ้นไป เด็กจะมีความสามารถทางการสื่อภาษา มีจินตนาการ เด็กสามารถเล่นโดยร่วมมือกับคนอื่นได้

ดังนั้นในช่วงวัยแห่งการส่งเสริมพัฒนาการ  พ่อแม่ ครู ควรจะได้ใช้หนังสือภาพ เทปนิทาน และเพลงสำหรับเด็ก เข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจากภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
Tags: ,

3 Responses to “เคล็ดลับความฉลาด คือสิ่งแวดล้อม”

 1. TOOK Says:

  ลูกอายุ 2 ขวบยังไม่ค่อยพุดเลย พูดน้อย ทำงัยดี

 2. แม่น้องปันปัน Says:

  ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ เพราะเพื่อนของดิฉันลูกเขาจะ 3ขวบแล้ว ยังพูดน้อยมากๆ เลยค่ะ
  พอดีให้เขามาเด่นกับลูกดิฉันมันจะทำให้เขาเริ่มคุยได้เยอะแล้วค่ะ เพราะการพัฒนาของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ พอดีลูกของดฺฉันพูดและเดินพร้อมกันตอน 11 เดือน เดือนกุมภาฯเขาก็ 3ขวบแล้วแต่พัฒนาการเขาเหมือนเดิก4-5 ขวบเพราะคุยโตตอบได้ ถ้ายังไงก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะคะ คุยทางe-mail ก็ได้นะคะเผื่อว่าเราจะมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันค่ะ

 3. pismai Says:

  เด็กที่โตมากับ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่แก่มากแล้วหมดวัยทำงานก็จะกิน นอน และพาเด็กไปเที่ยวใกล้ ๆ บ้าน นั่งคุยกับคนแก่ด้วยกันตามประสาคนแก่ เด็กโตมาจะเป็นเด็กที่ติดคำพูดแบบผู้ใหญ่มาทุกอย่างและก็จะกิน นอน ไม่คิดทำอะไรมากกว่านั้นไม่เชื่อลองสังเกต และระหว่างเด็กที่โตมากับเด็กด้วยกันเข้าโรงเรียนหรือมีกิจกรรมมากมายทั้งวันเขาจะโตมาพร้อมกับสภาพจิตใจที่โตตามวัย

Leave a Reply