x close

มีกิ๊กติดคุก 6 เดือน กฎหมายใหม่ คุมคู่แต่งงาน

กิ๊ก


มีกิ๊กติดคุก 6 เดือน กฎหมายใหม่ คุมคู่แต่งงาน (ข่าวสด)

          กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งกำหนดคำนิยาม "สามีและภรรยานอกใจ-มีชู้-มีกิ๊ก" ลักษณะใดเข้าข่ายทำร้ายจิตใจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวบ้าง หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน พฤศิกายน ปีที่แล้ว ระบุการกระทำผิดลักษณะดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านเอ็นจีโอจี้พม.เผยแพร่กฎหมายดังกล่าวแจกคู่มือคนทำงาน-ประชาชน

           นางจิตราภา สุนทรพิพิธรองผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาระบุว่าความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทำใด ๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ 

       "ดังนั้นกรณีที่ผู้หญิงและผู้ชายถูกสามีหรือภรรยาตัวเองนอกใจโดยไม่เต็มใจย่อมถือเป็นการทำร้ายจิตใจด้วยสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนี้ได้ โดยโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานกิจการสตรีฯจะเร่งหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อกำหนดนิยามของความรุนแรงด้านจิตใจให้ชัดเจนว่าต้องมีระดับความรุนแรงอย่างไรหรือส่งผลกระทบกับผู้ถูกกระทำมากน้อยเพียงใด จึงจะเข้าข่ายตามกฎหมายนี้"รองผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าว

       ด้านน.ส. สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรีมูลนิธิเพื่อนหญิง เปิดเผยว่า พบว่ามีผู้หญิงปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 3,496 กรณีส่วนใหญ่ประสบปัญหามากกว่า 1 กรณี และมักเก็บเงียบ บางรายกลายเป็นผู้ต้องหาพยายามฆ่า หรือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในที่สุดโดยแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มีกิ๊กติดคุก 6 เดือน กฎหมายใหม่ คุมคู่แต่งงาน อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2552 เวลา 10:13:54 2,304 อ่าน
TOP