:: search ::
หาแบบละเอียด
ช่วยเหลือ

การหาฤกษ์แต่งงาน


         
          วิธีให้ฤกษ์ ก็หมายถึงว่า ให้วันที่ เดือนที่ ปีที่เป็นมงคล พอที่จะแต่งงานได้ คือให้วันที่เป็นมงคล เดือนที่เป็นมงคล ปีที่เป็นมงคล เช่น ประเพณีไทยโบราณจะให้ แต่งงานในเดือนคู่ เช่น เดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหก เดือนแปด เดือนสิบสอง ถ้าเดือนคี่ก็จะให้แต่งเดือนเก้าได้

          วิธีให้ฤกษ์ในวันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุด จะต้องมีฤกษ์มอบห้องด้วย ซึ่งในตำราเรียกว่า “ฤกษ์แมลงปอ” (ฤกษ์ส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว) ถ้าวันแต่งงานไม่มีฤกษ์มอบห้อง เจ้าบ่าวต้องนอนเฝ้าหอ นี่เป็นประเพณีโบราณที่สุดแล้ว ซึ่งจะกำหนดฤกษ์มอบห้องไว้ตายตัว ในตำราว่าถ้าเป็นวันข้างขึ้น ต้องขึ้น 7 ค่ำ ขึ้น 10 ค่ำ ขึ้น 13 ค่ำ ถ้าเป็นข้างแรมกำหนดไว้ แรม 4 ค่ำ แรม 8 ค่ำ แรม 10 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ

          ถ้าไม่มีวันนี้วันที่กำหนดไว้ แต่งงานจะไม่มีฤกษ์มอบห้อง ถึงฤกษ์อื่นๆ จะดีหมดแต่ฤกษ์มอบห้องไม่ได้ หมอที่ให้ฤกษ์ต้องดูด้วยว่ามีฤกษ์มอบห้องได้หรือเปล่า ถ้ามอบห้องไม่ได้ หมอให้ฤกษ์จะไม่ให้ เพราะมันจะยุ่งยาก ก็ไปเลือกฤกษ์วันที่มอบห้องได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
culture.go.th
โดย : นายอุดม เอี๊ยบทอง
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

Tags: ,

Leave a Reply