บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน  (ไทยโพสต์)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

        อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตการแต่งงานกับชาวต่างชาติของบรรดาสาวไทยนั้น ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เพราะบางคนอาจประสบกับโชคดี แต่ก็มีผู้หญิงไทยอีกหลายคน ที่โชคร้ายในการใช้ชีวิตแต่งงานในต่างแดน โดยเฉพาะเรื่องของการถูกทุบตีทำร้าย ถูกใช้แรงงานเพื่อหาเงิน ถูกไล่ออกจากบ้าน ตลอดจนไม่ได้รับรองสถานะของการแต่งงานโดยการจดทะเบียนสมรส แต่เป็นเพียงแค่การรับรองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ผู้หญิงไทยมักตกเป็นเหยื่อของการแต่งงานกับชาวต่างชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

        นางสุพรรณี บุญถูก ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และประธานสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป เผยให้ทราบถึงปัญหาใหญ่หลักๆ จากการแต่งงานกับชาวต่างชาติของหญิงไทยที่ส่วนใหญ่มาจากความยินยอมพร้อมใจนั้น คือการที่ผู้หญิงไทยจะไม่ได้รับการจดทะเบียนสมรส แต่จะเป็นเพียงการรับรองสถานะให้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3-6 เดือนเท่านั้น แต่เนื่องจากผู้หญิงไทยไม่มีความรู้ทางด้านภาษา หรือพูดง่ายๆ ว่าอ่านหนังสือไม่ออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ เนื่องจากคิดเพียงว่าตนนั้นจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น หากได้แต่งงานกับชาวต่างชาติและใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน

        อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญคือ การที่ผู้หญิงไทยก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสามี โดยการถูกหลอกใช้ให้ทำงานเพื่อหาเงิน ส่วนรายได้นั้นจะโอนเข้าบัญชีของสามีชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังถูกสามีทุบตีทำร้ายและไล่ออกจากบ้าน ส่วนปัญหาเรื่องการถูกค้ามนุษย์ของหญิงไทยในโซนของชาวยุโรป นางสุพรรณีกล่าวว่า ยังมีไม่ค่อยมากเท่าทางประเทศในโซนเอเชีย อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น หรือพูดง่าย ๆ ว่าปัญหาการที่ผู้หญิงไทยจะถูกค้ามนุษย์ในโซนยุโรปนั้น ค่อนข้างน้อยกว่าประเทศทางโซนเอเชียนั่นเอง

         นางสุพรรณียังเผยถึงสาเหตุของการที่ผู้หญิงไทย มักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของชีวิตหลังการสมรสกับชาวต่างชาติ ว่า

        ประการแรก มาจากการที่ผู้หญิงไทยไม่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นของชาวต่างชาติ รวมทั้งไม่รู้ถึงกฎหมายและปัญหาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ จึงทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง จนนำมาสู่การที่ผู้หญิงไทยถูกไล่ออกจากบ้านฝ่ายชาย ตลอดจนถูกทุบตีทำร้ายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ดังนั้นในกรณีที่หญิงไทยได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแล้ว จึงควรเข้าไปศึกษาภาษาพื้นถิ่นของประเทศนั้นๆ เพื่อให้มีพื้นฐานของคำศัพท์ง่าย ๆ ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในโรงเรียนที่มีระดับสูง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในภาษาของประเทศที่ตนอาศัย เพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป

         ประการที่ 2 มาจากปัญหาส่วนตัวลึก ๆ ของชาวต่างชาติ เช่น เรื่องของระดับการศึกษาหรือการทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ทำให้ไม่สามารถหาภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกับตนได้ จึงทำให้ค่านิยมการมีภรรยาเป็นหญิงไทยนั้นได้รับความนิยม เนื่องจากผู้หญิงไทยเป็นฝ่ายที่อดทน และสามารถยอมรับในทุกๆ เรื่องของสามีชาวต่างชาติได้มากกว่าผู้หญิงชาติเดียวกัน ชาวต่างชาติจึงใช้ความอดทนนี้ เป็นตัวก่อเหตุทำร้ายและเอาเปรียบผู้หญิงไทย และประการสุดท้ายมาจากปัญหาในตัวของผู้หญิงเอง หรือพูดง่ายๆ ว่าผู้หญิงไทยบางคนนั้นโชคดีที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ดี แต่กลับเป็นฝ่ายประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมเอง จึงไม่สามารถอยู่กับชาวต่างชาติได้

        นอกจากนี้ยังมาจากสาเหตุที่ผู้หญิงไทยต้องการอัพเกรดตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงการผิดหวังในชีวิตสมรส จึงมักคิดว่าการแต่งงานครั้งใหม่กับคนต่างชาติที่ดูดีและมีฐานะนั้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้น และเป็นการช่วยเยียวยาความผิดหวังในการแต่งงานได้ จึงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากการแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเอง

         อย่างไรก็ตาม ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม ได้เผยให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่า อันดับแรกนั้นต้องสื่อสารให้ผู้หญิงไทยรับรู้สิ่งที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ไม่ดีของประเทศนั้นๆ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยการหาคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ มาบอกเล่าถึงประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันตนเอง เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้หญิงไทยได้นำไปใช้พิจารณาให้มากยิ่งขึ้น หากต้องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการใช้วิทยุชุมชนที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็นตัวกระจายความรู้ รวมทั้งสมาคมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเอง ก็ควรเผยแพร่หรือบอกเล่าประสบการณ์เหล่านี้ ให้คนไทยในต่างแดนได้รับทราบเช่นกัน เพราะจะได้ช่วยให้ผู้หญิงไทย ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วได้รับทราบ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามประเพณีของประเทศที่อาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น

         นางสุพรรณีได้ฝากถึงผู้หญิงไทยที่ต้องการไปใช้ชีวิตในต่างแดนว่า ควรเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่ควรตั้งเป้าว่า การแต่งงานกับชาวต่างชาตินั้นจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะหากไม่เป็นอย่างที่คิด จะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็ควรขวนขวายในการหาความรู้ โดยเฉพาะวิชาชีพในการประกอบอาหารไทย การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ เพื่อนำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนในต่างแดน หากคู่แต่งงานชาวต่างชาติไม่ให้การรับรองสถานะ เพราะการที่นายจ้างให้การรับรองสถานะกับผู้หญิงไทย จะทำให้สามารถประกอบอาชีพ และสามารถยืนหยัดช่วยเหลือตนเองต่อไปได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
คนเฒ่าคนแก่เคยบอกไว้ว่าได้สามีดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยละ คนชาติไหนๆก็มีทั้งดีทั้งเลวปะปนกันไป คนเราถ้าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมันก็มีความสุขแล้ว แต่คนส่วนใหญ่มักจะถมไม่เคยเต็ม
จากคุณ ต้นน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-20 03:01:44 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราก็แต่งงานกับฝรั่ง และตอนนี้ก็มาอยู่ต่างประเทศกับสามี เราว่าเราโชคดี สามีเป็นคนดีถึงจะไม่ใช่คนรวย แต่เค้าก็ดูแลเราดี ส่วนงานบ้าน เราก็ช่วยกันทำคะ และเมืองที่เราอยู่ เราก็เจอคนไทยเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะแฮปปี้กับสามีกันแทบทุกคนคะ อยากจะบอกว่า ฝรั่้งกับคนไทยก็ไม่ต่างกันคะ คนไทยมีดี ฝรั่งก็มีดี คนไทยมีร้าย ฝรั่งก็มีร้ายเช่นกัน อยู่ที่ดวงของแต่ละคนมากกว่าคะ ว่าจะเจอแบบไหนคะ
จากคุณ สะใำภ้ต่างแดนคนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-21 05:33:59 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราก้อแต่งงานอยู่ต่างประเทศนะผู้ชายไทยกับต่างชาติก็เหมือนกัน จะต่างกันก็ตรงภาษาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นควรศึกษาก่อน และผู้หญิงไทยก็ควรทำตัวอย่าให้เค้าดูถูกเรามากนัก ควรทำตัวให้ดี
จากคุณ SWKR เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 12:24:07 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
คห 19 เหมือนเก็บกดเลยนะ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จริงอยู่ที่อวดร่ำอวดรวย มันก็น่าจะเป็นเฉพาะบางคน โดยพื้นฐานทางครอบครัว และสังคมที่เขาจากมาเลยทำให้นิสัยเปลี่ยนแปลงไปบ้าง จะดีหรือไม่ดีกว่าแล้วแต่นิสัยของแต่ละคน ส่วนที่คุณบอกว่าไม่อยากจะคบคนไทย ฟังดูแล้ว เหมือนคุณปิดกันตัวเองและมองมุมที่แคบมาก
เปิดใจสักนิด คนไทย อยู่ที่ไหนก็ไทยด้วยกัน
จากคุณ น้ำมนต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 10:01:25 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ทุกประเทศก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแหละค่ะ ฝรั่งบางคนนิสัยเลวแต่มีเมียดีก็เยอะ แต่ผู้หญิงไทยบางคนมีสามีฝรั่งที่ดี และให้ทุกอย่างแต่หญิงไทยดันมีชู้ก็มาก อย่าไปเหมารวมกันหมดเลยค่ะ
จากคุณ ชีวิตต่างแดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 08:56:38 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศบางคนติดการพนันและอบายมุขเยอะมาก ถึงแม้บางทีแต่งงานกับคนดีๆ ก็แต่ทำตัวไม่รักดีกลับไปขายตัวอีก บางคนส่งเงินกลับบ้านที่เมืองไทยไม่ลืมหูลืมตา แข่งกันอวดรวย แต่ตัวเองต้องกินน้ำตา เห็นมาเยอะ เราเองก็อยู่ต่างประเทศ แต่บอกตามตรงไม่ค่อยอยากคบหากับกลุ่มคนไทยด้วยกันเท่าไร ไม่ใช่ว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนหรอก แต่รับไม่ได้กับการที่เห็นผู้หญิงไทยทำลายชื่อเสียงของผู้หญิงไทย และคิดว่าคนผู้หญิงไทยมีแต่โสเภณี
จากคุณ 2011 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 02:34:41 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราก้อแต่งงานกับต่างชาติตอนนี้ก้ออยู่ต่างประเทศแต่งเพราะความรักมากกว่าอีกอย่างสามีเราเป็นคนดีมากพ่อแม่เค้าก้อดีมากแต่เราไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นคนไทยเราเห็นผู้หญิงไทยที่นี่ก๊อปปี้ผู้หญิงฝรั้งหมดเลย ญ ไทยอ่อนหวานน่ารักอยู่แล้วแต่ดันไปก๊อปในสิ่งไม่ดีของเค้ามาหมดเลยก่อนแต่งแสนดีหลังแต่งชั่วร้ายมาก
จากคุณ คนไทยในต่างแดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 01:40:07 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
คห.9 เห๎นด้วยค่ะ เยอรมันมีผู้หญิงขายตัวเยอะค่ะ ถ้าถามว่าทําไมต้องขายตัวทั้ง๚ ที่มีสามีอยู่ คําตอบคือ สามีให้เงินไม่พอใช้, หรือสามีกําลังตกงานบ้าง.
จากคุณ 444444 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 01:09:01 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราก็แต่งงานกับต่างชาติ และตอนนี้ก็อยู่ยุโรป สบายทุกอย่าง เพราะสามีเราดีมาก ๆ เข้าใจเราทุกอย่าง นับว่าเราโชคดีมากๆๆๆ ที่แต่งงานกับเค้าเพราะเค้ารักเราจริง ๆ ไม่ได้แต่งเพราะอยากอัพเกรดตัวเอง เพราะอยู่เมืองไทยเราก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้ว ขอให้กำลังใจคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้ วันข้างหน้าจะเป็นวันของเราค่ะ สู้ ๆ
จากคุณ มาดาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 19:11:37 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
จากคุณ bar เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 18:36:13 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราก็หนึ่งในคนที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ สาเหตุเพราะเราคบกับแฟนคนไทยมา 6 ปี และเราตาบอดมากที่ไม่รู้ว่าเค้ามีลูกมีเมียแล้ว และนั่นคือเหตุผลที่เค้าไม่เคยแนะนำเรากับญาติพี่น้องของเค้า เราโง่มากจริงๆ เราไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวและเช็คประวัติเค้าเลย เพราะความรักทำให้เราตาบอด แต่ความลับไม่มีในโลก เรากลับเจอเค้าที่ห้างแห่งหนึ่งแทบใจสลายเลย หลังจากนั้นเราก็เปิดใจให้กับแฟนคนใหม่ และอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงโทรมาด่าว่าแย่งแฟนเค้า"พอกันที" จนวันหนึ่งเราได้ช่วยชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ล้มไม่มีใครช่วยเค้าเลยทั้งๆที่เค้าพิการ หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตเรามีความสุขทางใจ ครอบครัวเค้าเปิดเผย พูดความจริง และก็รักเราเหมือนที่เรารักเค้ามากๆ เราจะรักกันจนหมดอายุขัยเลย
จากคุณ พัชรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 17:05:45 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
คนเราถ้ารู้จักคำว่าพออยู่ที่ไหนก็จะมีความสูข
จากคุณ คนในต่างแดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 16:16:06 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เยอรมันเยอะมากเลยอ่ะ เรายังตกใจเลยมาจากไหนกันก็ไม่รู้ ถามว่ามาทำอารายที่นี่ เค้าตอบว่า เค้ามาขายน้ำพริกอ่ะ งงไหม อี้งไปเลยT
จากคุณ Tonie K. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 15:51:07 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เค้าแต่งกับต่างชาติ เพราะเค้าผิดหวังกับผู้ชายไทยต่างหาก ไม่มีใครอยากจะมาอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองหรอก แล้วอีกอย่าง คนจนน่ะมีสิทธิ์เลือกไหมถามหน่อย พวกที่ไม่เคยจนน่ะนะ ไม่รู้หรอกเพราะพวกเค้ามีโอกาสมาก จนไม่รู้จะเลือกอะไรดี กับคนไม่มีทางเลือกและต้องหาโอกาสให้ตัวเองและครอบครัวน่ะมันต่างกันนะ และอีกอย่างนะ พวกคนที่อยู่เยอรมันขายตัวน่ะนะ นั่นคือเค้าเลือกเองไม่มีใครบังคับ เหมือนที่เค้าเลือกขายตัวในไทยน่ะแหล่ะ แล้วเป็นส่วนน้อยด้วย อย่าเหมารวม และคนส่วนใหญ่ที่ได้สามีเยอรมันนะ ส่วนใหญ่ฐานะทางครอบครัวเมืองไทยดีขึ้นโว้ย อย่าอิจฉาจน คอมเม้นแบบมีอคติออกมา
จากคุณ 55555555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 15:29:18 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เอาเถอะเศรษฐกิจฝรั่งใกล้จะล้มอยู่แล้วขอให้โชคดีแล้วกัน
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 15:00:19 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราว่าอยู่ที่คนมากกว่านะ อย่ามาเหมา

อย่างเรา(ไม่ได้อวดรวยนะ) จัดว่ามีฐานะดีคนหนึ่งในเมืองไทย มีโรงงาน มีresort ของพ่อแม่เราเอง คือเราไม่จำเป็นต้องมาอัพเกรด

แต่ต้องมาแต่งงานอยู่ต่างประเทศเพราะพบรักกับสามีสมัยเรียนมหาลัยด้วยกัน

ส่วนที่ว่า คนไทยขายตัวในโซนยุโรป นี่น้อยกว่าฝั่งเอเชียหรอเนี่ย เราว่าเยอะมากๆ ยิ่งเยอรมันก็เยอะจนน่ากลัว
จากคุณ อีกคนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 14:57:59 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ประเด็นคือ คุณเลือกเอง ไม่ว่าจะชาติไทยหรือต่างชาติ
จากคุณ coco เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 14:36:28 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ต่างชาติแต่งงานกับสาวไทยเพราะสาวไทยอดทนเก่ง ถ้าเป็นหญิงบ้านเขา เขาไม่แคร์ไม่ง้อ
จากคุณ 101 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 13:10:31 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ต่างชาติบางคนหลอกผู้หญิงไทย ผู้หญbงไทยบางคนก็หลอกต่างชาติ ยังไงก็ขอให้ดูกันดีดีก่อน รู้จักกันให้ดีก่อน เพราะที่โดนหลอกส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอ ขอให้สมหวังในรักกันทุกคนค่ะ ไม่ว่าจะรักกับคนชาติไหนก็ตามค่ะ
จากคุณ โชคดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 13:00:38 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
เราไม่ใช่อีสาน มีการศึกษา หน้าตาก็ใช้ได้ ความสามารถ ไม่แพ้ใคร หน้าที่การงานก็ไม่น้อยหน้าใคร ก็ไม่ใช่ไม่ชอบคนไทย แต่ชอบ ต่างชาติมากกว่า สเป็ก ตรงใจเรากว่า ไม่ได้ชอบคนรวยด้วย ขอให้นิสัยไปด้วยกันได้ก็พอ... สรุปก็คือ คนที่ชอบฝรั่งไม่ใช่ อยากอัฟตัวเองหรอกนะ แล้วแต่คน ..... ชีวิตใครก็ชีวิตมัน เราไม่โชคร้ายเหมือนพวกเค้าก็ดีไป อย่าไปว่าให้ใครเลย .... ขอให้ทุกคนโชคดี ....
จากคุณ กิ๊ฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 12:38:15 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
ของๆตัวเอง ดูแลเอง ตัดสินใจเอง ต้องยอมรับให้ได้เอง
จากคุณ เหอะๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 11:41:44 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน


บางคนโชคดีก็ดีไป แต่บางคนโดนคุณสามีไม่ให้พูดกับคนไทยด้วยกัน เพราะกลัวว่าจะรู้มากไป

โดยเฉพาะหญิงอิสาน ชอบมากท่ี่ได้แต่งงานกับพวกต่างชาติ เพราะคิดว่าได้อัพเกรดตัวเอง

แต่ตอนนี้ไม่ว่าชาติไหน ๆ หญิงไทยเอาหมด เพราะชายไทยไม่ไหวที่จะทน เห็นแก่ตัวสุด ๆ เลยต้องหนีไปอยู่กับพวกต่างชาติ อีกอย่างชาติไทย ชอบแต่หญิงสวย ใครดี ใครเก่ง พวกเค้าไม่ชอบ เพราะตัวเลือกเยอะ หญิงสมัยนี้ต่อให้ชายมีครอบครัวแล้ว พวกเธอก็ไม่สน จะเอาซ่ะอย่างใครจะทำไม
จากคุณ ชินา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 11:39:44 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
จริงๆ มันหลากหลายประเด็น
ต่างชาติดีก็มี ต่างชาติไม่ดีก็มี หญิงไทยไปเจอดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่โชคชะตา
จริงอย่างเขาบอก พื้นฐานหญิงไทยอดทน บางคนหนีชีวิตลำบาก หนีความผิดหวังจากผู้ชายไทย
ชายต่างชาติบางคนก็ต้องการหาคนรัก บางคนก็หาทั้งคนรักคนดูแล บางคนแถมท้ายด้วยหาเมียที่เป็นคนรับใช้ไปด้วย หรือพวกที่เลวร้ายกว่านั้น
แต่ก็อีกแหละ หญิงไทยบางคน เน้นว่าบางคนนะคะ ก็ทำตัวไม่ดี ไปทำพฤติกรรมเสื่อมเสีย จนเป็นที่เลื่องลือในหมูชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดการกีดกันผู้หญิงไทยหรือหญิงต่างแดนที่ไปแต่งงานกับผู้ชายประเทศเขา ทำให้ผู้หญิงดีๆ หลายๆ คน ที่เขามีแฟนต่างชาติจริงๆ ลำบากเวลาจะแต่งงานเข้าไป
จากคุณ ปลา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-19 09:39:23 ]