เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552


นางสาวไทย2552
นางสาวไทย2552


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวไทย

          เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ดำเนินการประกวด นางสาวไทย ประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิด "ทอแสงงามแห่งจิตใจ" ได้ทำการคัดเลือกผู้เข้าสมัคร นางสาวไทย2552 รอบคัดเลือกจาก 40 คน เหลือเพียง 18 คนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บตัว ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-27 ต.ค.นี้

          ก่อนขึ้นเวทีโชว์ปฏิภาณ ชิงไหวพริบ เพื่อครองมงกุฎ นางสาวไทย2552 ในค่ำคืนวันที่ 28 ต.ค. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ โดยสามารถชมการถ่ายทอดทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี ตั้งแต่เวลา 22.15 น. เป็นต้นไป
   
         ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวไทย2552 ทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งปรากฏว่ามีสาวงามตัวเต็ง พ่วงดีกรีเด่นจากหลายสถาบันชื่อดังของเมืองไทย ตบเท้าเข้ารอบกันอย่างคับคั่ง ได้แก่


นางสาวไทย2552


M1. นางสาว สรินยา ทองงอก (แยม)
อายุ 25 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ปีการศึกษาที่จบ 2550 กทม.

          ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ปีการศึกษาที่จบ 2552 กทม.

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M2. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (ส้ม)
อายุ 21 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบัญชี สาขา บัญชี ปีการศึกษาที่จบ 2549 จ.ปทุมธานี

          ปริญญาโท Sam Houston State University คณะการบริหารงานยุติธรรมสำหรับผู้นำ( Criminal Justice) ปีการศึกษาที่จบ 2551 Texas,USA.

ภูมิลำเนา : ปทุมธานี


นางสาวไทย2552


M3. อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ (โจอี้)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขา เด็ก-เยาวชนและครอบครัว กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

นางสาวไทย2552


M4. กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (เพื่อน)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทย์ศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 6
ภูมิลำเนา : ขอนแก่น


นางสาวไทย2552


M5. ธิราวรรณ ไกรการ (ใบเตย)
อายุ 18 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) จ.นครปฐม
ภูมิลำเนา :  ร้อยเอ็ด

นางสาวไทย2552


M6. วรวิตา จันทร์หุ่น (แนนต์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขา สังคม-มานุษยวิทยา กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : สุราษฎร์ธานี


นางสาวไทย2552


M7. พิมพ์พลอย วิเชียรปราการ (ฝ้าย)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบและผลิตยานยนต์ ปีการศึกษาที่จบ 2552
ภูมิลำเนา : ราชบุรี


นางสาวไทย2552


M8. จุฑามาศ ธานีมาศ (น้ำหวาน)
อายุ 24 ปี
การศึกษา :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะบริหารธุรกิจการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจการตลาด ปีการศึกษาที่จบ 2550
ภูมิลำเนา : ยะลา


นางสาวไทย2552


M9. ครุสุดา วันมา (ฝันดี)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ 2551 จ.พิษณุโลก
ภูมิลำเนา : อุตรดิตถ์


นางสาวไทย2552


M10. กนกลดา บุตรพิมพา (เพี๊ยซ)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ 2551
ภูมิลำเนา : มหาสารคาม


นางสาวไทย2552


M11. พรพรรณ ฤกษ์อัตการ (หงษ์หยก)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(นานาชาติสิรินธร) คณะ นานาชาติสิรินธร (SIIT) สาขา Engineering Managament กำลังศึกษาปีที่ 2
ภูมิลำเนา : นครสวรรค์


นางสาวไทย2552M12. กานต์พิชชา พิชยศ (น้ำผึ้ง)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M13. กังสดาล ยิ้มอยู่ (กิ๊ง)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ กำลังศึกษาปีที่ 4
ภูมิลำเนา : ชลบุรี


นางสาวไทย2552


M14. ปวริศา วสุธาสวัสดิ์ (ออม)
อายุ 23 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย University of London คณะcosmetic science สาขา cosmetic science ปีการศึกษาที่จบ 2551 กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ

          ปริญญาโท -

          ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmaceutical

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M15. นิษฐกานต์ สาธร (แหม่ม)
อายุ 24 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป กำลังศึกษาปีที่ 4 ปี
ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช


นางสาวไทย2552


M16. กฤตยา วงศ์สุรินทร์ (กิ๊ฟท์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ กำลังศึกษาปีที่ 1
ภูมิลำเนา : ลำปาง


นางสาวไทย2552


M17. ชญานิศา จงรัตนจินดา (น้ำทิพย์)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M18. ราตรีเฉลิม เดชบุญญาภิชาติ (บิว)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) กำลังศึกษาปีที่ 4
ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ชอบพี่นําผึ้งมากค่ะ
จากคุณ เมยค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-26 14:03:04 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่นําผึ้งครวจะได้
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-26 14:01:19 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เบอร์12นำผึ้ง
จากคุณ คนหน้าตาดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-31 22:00:10 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
บางครั้งสาวเหนือก็ไม่สวยหวานอย่างสาวเมืองกรุงหลอก
จากคุณ สาวเมืองกรุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-31 21:55:48 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่นำผึ้งน่ารักมากมาก
จากคุณ ว่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-31 21:52:14 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่บิวบ้านอยู่ชะอวด รักนะพี่บิว พี่บิวเห็นอยู่บ่อยๆ ที่บ้าน พี่บิวอยู่ที่บ้านสวยและน่ารักมากๆ โชคดีมากที่ติดริอบ 18 คนสุดท้าย คะแนนโหวตของพี่บิวได้ตั้งแสนกว่าแล้ว หนูก็โหวตให้พี่บิวแล้วนะ ขอให้พี่บิวประสบความสำเร็จนะคะ และให้ทำสิ่งที่ตัวพี่บิวเองคาดหวังเอาว้ให้สำเร็จนะ ขอให้ดชคดีนะพี่บิว รักนะพี่คนสวย ...mist (หมอก)
จากคุณ หมอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-27 16:48:00 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ไม่เข้าใจเบอร์ 14 ปริญญาโทไม่มีชื่อสถาบันแล้วทำไมถึงเรียนปริญญาเอกได้ล่ะ ไม่ค่อยโปร่งใสเลยอ่ะ เชียร์เบอร์ 5-8-18 นะ สู้ๆ
จากคุณ คนขี้สงสัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-26 22:36:04 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่เพื่อนถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเลยอ่า..
ตัวจริงน่ารักกว่าตั้งเยอะ o(>_
จากคุณ Jeong Jengjung เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-23 01:24:31 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
3 5 8 9 15 18


นอกนั้นตกรอบ^^
เดาเอาน่ะครับ
จากคุณ กวาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-21 13:54:20 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
อ่ะ เม้นใหม่กะได้
ความเห็นที่ ติ ติ ติ เราก็เห็นด้วยนะ ไม่เฉพาะเว็ปที่นี่ เว็ปอื่นด้วย อ่านมาพอสมควร

แต่มาเชียร์มั่ง เห็นพอจะ สวยสมตำแหน่ง(ถ้าได้นะ)มี 2 คน
เบอร์ 8 ตา พวงแก้ม รอยยิ้ม เหมือนอาภัสรา หงสกุลจัง สวยเข้าขั้นคนหนึ่งละ เชียร์ค่ะ
เบอร์ 3 ก็พอดูดีได้ แต่ที่เหลือ ไม่อยากคอมเม้นน่ะ
คห.อื่นว่าไงบ้าง คิดเหมือนกันกะเรามั๊ย
จากคุณ นางสาวไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-20 16:54:20 ]
ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ไม่สวยเลย หน้าบ้านๆทั้งนั้น
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-20 12:31:48 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์ เพื่อน หมายเลข 4

น่ารักมาก แล้วยังเรียนแพทย์อีก ได้ชัวร์ ๆๆ

ความสามารถจะเยอะรึป่าว

จากเด็ก มข. วิดว่ะ ปี 1

สู้ ๆๆ น่ะครับ
จากคุณ เด็กมข . วิดว่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 21:54:45 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
i think so missthailand
นางสาวไทย อันดับที่หนึ่งนั้น น่าจะแข่งกันที่ความสวยไม่ใช่สถาบัน
เพราะชื่อคำว่านางสาวไทย ฟังดูก็รู่แล้วว่าต้องสวย
ไม่ใชขี้เหล่แต่เรียนเก่ง แล้วได้ที่หนึ่ง คับ มันไม่ใช่
คิดว่าความรู้สามารถปลูกฝังได้ใหม่เสมอ

จากคุณ brazil premio gp 2009 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 17:17:29 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ผมเห็น ผู้เข้าประกวดแทบหมดแล้วคับวันนั้น
แต่คิด ว่า เบอ 12 น่าจะได้นางสาวไทยน่ะคับ
เพราะว่า น่ารักที่สุดแล้ว สวยมากคับ
ขอเป็นกำลังใจให้ หมายเลข 12 นะคับ
จากคุณ F1 GP 2009 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 17:11:16 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
บิวสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แกต้องทำได้ชั้นเชื่อ
เต็มที่นะเพื่อนสาว
TV01
เด็กสวนนันสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ ว้าว้า(งงงง) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 17:07:12 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
บิวดาว เด็กสวนนัน สู้สู้นะเพื่อน
จะให้กำลังใจแกเสมอนะย่ะ

tv01
จากคุณ ว้าว้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 17:02:23 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เป็นกำลังใจให้น้องกิฟท์ เบอร์ 16 นะ เด็กอุดรฯ
จากคุณ เด็กอุดรฯ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-19 10:56:44 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ที่คุณบอกว่าMTUสวยกว่าน่ะ เคยเห็นตัวจริงมั้ย?????

กรรมการเขาคัดจากตัวจริงที่เขาเห็นนะคะ
บางคนสวยจริงแต่ถ่ายรูปไม่ขึ้นก็มี
บางคนตัวจริงไม่สวยแต่ถ่ายรูปขึ้น
อย่ามองแค่รูปถ่ายแล้วมาตัดสินว่าคนไหนสวยไม่สวย
อย่าลืมนะคะ นี่การประกวดนางสาวไทยค่ะ ไม่ใช่มิสโพโต้จีนิก(นางงามภาพถ่ายที่ดูแค่ใครถ่ายรูปสวยไม่สวยเท่านั้น)
คิดดีๆก่อนแล้วค่อยตัดสินคนอื่น
เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นตัวเป็นๆจริงๆของเขา ก็อย่าตัดสินว่าเขาเป็นงั้นงี้เลยค่ะ
อีกอย่างคนสวยอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะเข้ารอบได้ ต้องมีมันสมองด้วย การตอบคำถามจากกรรมการก่อนคัด18คนสุดท้าย คำถามยากๆทั้งนั้น น้องๆที่ผ่านเข้ามาได้นับว่าตอบได้ดีกันทุกคน มันสมองค่ะ

ไม่ใช่สวยและไม่มีสมอง ไม่มีเวทีไหนเอาหรอกค่ะ นางงามเดี๋ยวนี้ต้องสวยด้วย ฉลาดด้วย
จากคุณ อีกรอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 12:26:29 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เห็นด้วยกะคห.68
จากคุณ 56444 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 12:19:06 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เป็นกำลังใจให้แยม..เบอร์1เด็กอุบลเน้อ
จากคุณ กีวี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 11:31:15 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เพื่อนตัวจริงสวย น่ารัก เก่งอีกตะหาก สู้ๆนะคะ
จากคุณ jangy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 10:34:14 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่บิว สู้ๆนะ
จากคุณ คนบ้านเดียวกัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 09:24:26 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์หงษ์หยกสาวนครสวรรค์สุดใจ (อยากให้ดลกรู้ว่าสาวเหนือสวยและฉลาดกว่าใคร)
จากคุณ วิวิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 06:07:34 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่เพื่อนน่ารักจัง สู้ๆนะคะ
จากคุณ สมการความสุข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-18 00:40:02 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
M7 น่ารักมาก สู้เว้ย เด็กห้วยกระบอก เค้าเชียร์กันทั้งบางเลยนะ
จากคุณ zin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 23:49:16 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ยายฝ้าย สู้ๆ เราเด็กบ้านเดียวกัน(ตั้งแต่อนุบาลเลยนะ สนิทกะแกด้วย)
จากคุณ ซิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 23:45:37 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
To comment N°66(K.222)Bung eorn wa di chan mai dai yoo meang Thai ka! law ti ny yung mai me pan pim thai. gore lei pim pen pa-sa karaoke(tham me tham gert!) yang ny lae!...tae koon gore yung khow jai d ny!! sa deang wa chob rong Karaoke chai mai la!!!!
จากคุณ khow jai yung! เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 23:36:06 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์น้องน้ำหวาน ลูกพีรัช ตชด.44 ยะลาสุดใจดิ้น
ครูเสน่ ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ยะลา
จากคุณ ครูเสน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 21:45:17 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์น้องน้ำวาน ลูกพีรัช ตชด.44 ยะลาสุดใจดิ้น
ครูเสน่ ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ยะลา
จากคุณ ครูเสน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 21:37:17 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
กรรมการเขาคัดจากตัวจริงที่เขาเห็นนะคะ บางคนสวยจริงแต่ถ่ายรูปไม่ขึ้นก็มี บางคนตัวจริงไม่สวยแต่ถ่ายรูปขึ้น
อย่ามองแค่รูปถ่ายแล้วมาตัดสินว่าคนไหนสวยไม่สวย
อย่าลืมนะคะ นี่การประกวดนางสาวไทยค่ะ ไม่ใช่มิสโพโต้จีนิก(นางงามภาพถ่ายที่ดูแค่ใครถ่ายรูปสวยไม่สวยเท่านั้น)
คิดดีๆก่อนแล้วค่อยตัดสินคนอื่น
เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นตัวเป็นๆจริงๆของเขา ก็อย่าตัดสินว่าเขาเป็นงั้นงี้เลยค่ะ
อีกอย่างคนสวยอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะเข้ารอบได้ ต้องมีมันสมองด้วย การตอบคำถามจากกรรมการก่อนคัด18คนสุดท้าย คำถามยากๆทั้งนั้น น้องๆที่ผ่านเข้ามาได้นับว่าตอบได้ดีกันทุกคน มันสมองค่ะ

ไม่ใช่สวยและไม่มีสมอง ไม่มีเวทีไหนเอาหรอกค่ะ นางงามเดี๋ยวนี้ต้องสวยด้วย ฉลาดด้วย
จากคุณ สื่อมวลชน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 20:27:28 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เบอร์ 16 เพื่อนเรา เรียนสัดแพท มข. ด้วยนะ
ส่วนราม เรียนเพิ่มอีกใบ ลงประวัติผิดนะเนี่ย!!
จากคุณ ฺฺBB เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 20:21:32 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์พี่แนน m6 คร่า
สู้ๆ
จากคุณ เปิ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 19:41:38 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่น้ำหวานคร้า


สวยที่สุดเรยคนนี้

^^
จากคุณ เชียร์นะคะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 15:12:28 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สสวยกว่าเยอะ
จากคุณ กรกนก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 15:04:28 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เชียร์พี่น้ำหวานสุดจัยคร้า

จากคุณ คนเบตง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 13:52:33 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
คห.61 พูดไทยไม่เป็นหรอคะ
พูดเป็นภาษาคาราโอเกะไปได้ !
จากคุณ 222 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 10:26:36 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
M9.ฝัน เคยเป็น 1 ใน 4 นางเอก mv เพลงรักน้องปีหนึ่ง ของไอน้ำด้วยนิ
จากคุณ nun เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 09:21:06 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
พี่ฝันสู้นะค่ะ
จากคุณ เด็กมอเดียวกาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 09:10:06 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ทำม้ายคนสวยจิงๆหายไปไหนกันหมด...ถ้ากล้ามาประกวดก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ...สงสารกรรมการคงจะตัดใจลำบาก..อิอิ...สู้ๆๆๆๆ
จากคุณ ไม่เข้าใจเล้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 03:18:01 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
คนแจ่มๆ ไปอยุ่อีกเวทีกันหมดเลย
จากคุณ เว่อร์ๆๆๆๆๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 02:00:31 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
Tai law!!! ny mun a rai gun! nang saow thai rer? mai khow jai wa krwam roo mun pai tum lai krwam soaey gun rer? krwam roo mark krwam soaey gor ying yae!!!
จากคุณ mai khow ta เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-17 02:00:27 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
เบอร์เก้า ยิ้มเเปลกๆ
ยิ้มเหมือนเเอ๊บๆๆไงไม่รุ้
ยิ้มไม่ธรรมชาติ
ถ้ายิ้มเเบบไม่เเอ๊บก็สวยอยุ่นะ
จากคุณ กัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 15:28:19 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ลูกพระนางสู้ๆ m8 m18
จากคุณ รุ่นพี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 14:46:08 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
m8 ได้ชัวร์ สวยมาก
จากคุณ vichy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 14:08:08 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
M15 more pretty then all :)
จากคุณ C M เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 13:49:07 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ทำไมมีแต่ตัวดูเหมือนจะล่ำ ๆ ทั้งนั้นเลยปีนี้
จากคุณ นรกแตก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 13:46:41 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ชอบ 3 5 7


เป็นกำลังใจ
จากคุณ ออย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 13:46:34 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
M 14 อ่า
ความสามารถหลากหลาย สุดยอดด อิอิ++
จากคุณ ชิมิ++ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 13:30:25 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
สวัสดีคับพี่กิ๊ง
ขอให้พี่กิ๊งชนะการประกวดนางสาวไทย
นะคับ
จะเป็นกำลังใจให้
จากคุณ พีรญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 13:17:52 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552
ไม่อยากดูเลย เครียด 6- -
จากคุณ 789 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-16 12:45:40 ]