เรื่องน่ารู้... การศัลยกรรมจมูกเพื่อความงามและสุขภาพ

ศัลยกรรม
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          Rhinoplasty เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ที่สามารถทำได้ทั้งเพื่อสาเหตุด้านความงามหรือด้านสุขภาพ โดยการศัลยกรรมจมูกนี้หมายรวมถึงทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปรับขนาดของจมูก (ปรับขนาดเพื่อให้รับกับสัดส่วนของใบหน้า) ปรับขนาดปีกจมูก รูปทรงของปลายจมูก ปรับให้จมูกสองข้างสมมาตรกัน หรือการทำเพื่อเหตุผลทางด้านสุขภาพ อย่างการปรับแต่งกระดูกอ่อนที่กั้นโพรงจมูกให้ตรง (ในรายที่มีอาการคดเบี้ยว) หรือปรับตำแหน่งโพรงจมูก เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการหายใจ หายใจได้สะดวกขึ้น หรือช่วยในรายที่ประสบอุบัติเหตุอย่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือระหว่างการเล่นกีฬาจนทำให้จมูกเสียรูปร่างไปก็ได้

    การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรมจมูก

      งดการบริโภคอาหารหนึ่งคืนก่อนรับการผ่าตัด

      งดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลชะลอกระบวนการรักษาตัวของบาดแผล

      งดการสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัด ซึ่งในกรณีนี้หากคุณเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดและหย่าได้ยาก แพทย์อาจแนะนำสารหรืออุปกรณ์สำหรับการหย่าบุหรี่ให้ เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผลทำให้ออกซิเจนในเส้นเลือดน้อยลง อันเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการรักษาตัวของเนื้อเยื่อหลังการผ่าตัด และอาจทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เกิดเป็นเนื้อตายได้

      แพทย์บางรายอาจแนะนำให้ทานยาจำพวกกระตุ้นให้ร่างกายรักษาแผลหรือสเตอร์รอยด์ เพื่อลดอาการอักเสบและให้แผลหายไวขึ้น

    ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

      การอักเสบ

      เลือดออกมาก

      ความยากลำบากในการหายใจ

      ผลหลังการผ่าตัดออกมาไม่เป็นอย่างที่คาด

      การผ่าตัดเพิ่มเติมในภายหลัง

      ผนังกั้นจมูกเกิดรูรั่ว

      ความเสี่ยงจากการใช้ยาสลบ

      เสียชีวิต (เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ร้ายแรงที่สุด)

    ประเภทของการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

      การศัลยกรรมจมูกแบบเปิด หรือ Open Rhinoplasty

          การศัลยกรรมจมูกแบบเปิด นับเป็นการผ่าตัดใหญ่ของจมูก ทำโดยการกรีดผ่าจมูกออกในแนวดิ่ง อันจะเปิดให้เห็นแกนจมูก จากนั้นจึงทำการแยกเนื้อและผิวหนังออกจากโครงสร้างจมูก เพื่อที่แพทย์จะได้เห็นโครงสร้างหรือกายวิภาค (anatomy) ของจมูกได้อย่างชัดเจน และลงมือผ่าตัดต่อไป

      การศัลยกรรมจมูกแบบปิด หรือ Closed Rhinoplasty

          การศัลยกรรมจมูกแบบปิด เป็นการผ่าตัดที่เกิดขึ้นภายในจมูก ผิวหนังจะถูกกรีดเป็นแผลพอประมาณ และจะถูกทำให้แยกออกจากกระดูก และกระดูกอ่อนซึ่งสามารถนำออกมาภายนอกได้ จากนั้นก็จะทำการจัดรูปร่างใหม่ ไม่ว่าจะเสริมหรือตัดแต่ง เพื่อให้ตรงกับแบบที่ต้องการ

      การศัลยกรรมจมูกซ้ำสอง หรือ Secondary Rhinoplasty หรือ Revision Rhinoplasty

          การศัลยกรรมจมูกซ้ำสอง คือกระบวนการผ่าตัดซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดครั้งแรกไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่การผ่าตัดครั้งที่หนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้หมด โดยกระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมซ้ำครั้งที่สองนี้จะเป็นการศัลยกรรมแบบเปิดหรือปิดก็ได้

      การฉีดฟิลเลอร์ หรือ Filler Rhinoplasty

          เพื่อการปรับแต่งส่วนที่เป็นหลุมหรือส่วนที่เว้าไม่ได้รูปของจมูก แทนที่แพทย์จะทำการผ่าตัดก็อาจใช้วิธีการฉีดฟิลเลอร์แทนได้ ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อเติมให้จมูกดูเรียบเต็มแล้ว ยังใช้เพื่อเติมส่วนปลายจมูกให้ได้รูปทรง คืนความสมมาตรให้จูกทั้งสองข้าง หรือทำให้จมูกดูเล็กลง ดูน่ามองมากขึ้นก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลของการฉีดฟิลเลอร์นั้นไม่คงอยู่ได้ถาวร

    กระบวนการศัลยกรรมจมูก

          เมื่อเข้าสู่กระบวนการศัลยกรรมแล้ว เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับกรณีของคนไข้แต่ละราย โดยส่วนใหญ่ในการผ่าตัดครั้งแรกจะกินเวลาราว 1-3 ชั่วโมง ส่วนการผ่าตัดเพื่อแก้ไขผลหรือการศัลยกรรมจมูกซ้ำสองนั้น อาจกินเวลามากขึ้นไปอีก ส่วนการฉีดฟิลเลอร์ใช้เวลาเพียง 15 นาที ส่วนกระบวนการของการผ่าตัดมีดังนี้

      ให้ยาชาหรือยาสลบ แพทย์สามารถเลือกให้ยาชา หรือยาชาร่วมกับยากล่อมประสาทในการผ่าตัด แต่หากเป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมาแพทย์จะเลือกใช้การให้ยาสลบเลยก็ได้ ส่วนการฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ต้องมีกระบวนผ่าตัดร่วมด้วยนั้น ฉีดเพียงยาชาเฉพาะจุดเท่านั้นก็เพียงพอ

      ลงมือผ่าตัด กระบวนการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาของจมูกสามารถเป็นได้ทั้งการการศัลยกรรมจมูกแบบเปิดหรือแบบปิดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี วินิจฉัยของแพทย์ และการตกลงกับคนไข้
      ลงมือปรับเปลี่ยนรูปทรง ในขั้นตอนนี้แพทย์จะลงมือปรับเปลี่ยนรูปทรงของจมูกไม่ว่าจะเป็นการลดขนาด เพิ่มขนาด หรือดัดตรง (ในรายที่มีปัญหาสันจมูกคดเบี้ยว) ตัดแต่งโครงสร้างที่กีดขวางการหายใจ ส่วนกรณีที่ต้องอาศัยการเสริมรูปร่างหรือปรับแปลงรูปทรง แพทย์อาจอาศัยกระดูกอ่อนจากส่วนอื่นของร่างกาย อย่างที่ใบหู มาใช้ในกระบวนการนี้ด้วย

      ปิดแผลผ่าตัด หลังจากได้ทำการปรับแต่งรูปร่างของจมูกเรียบร้อยแล้ว แพทย์ก็จะทำการเย็บปิดบาดแผล ซึ่งในบางกรณีแพทย์อาจให้เข้าเฝือกที่จมูกด้วยก็ได้

    การพักฟื้นหลังการผ่าตัด

          ภายหลังการผ่าตัดคนไข้อาจไม่สามารถหายใจด้วยจมูกได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากอาการบวมที่เกิดขึ้น อาการปวดนั้นมีบ้างโดยแพทย์จะให้ยาระงับอาการปวดมารับประทานด้วย ต้องอาศัยการประคบเย็น เพื่อช่วยลดอาการบวมแล้วและเลือดออกจากจมูกหลังการผ่าตัด นอกเหนือจากนี้ยังต้องห้ามสั่งน้ำมูกเป็นอันขาด

          หลังจาก 7 วัน แพทย์จะนำเฝือกออก และอาจใส่อุปกรณ์เพื่อช่วยดามและรักษารูปทรงของจมูกเอาไว้ในระหว่างที่รอให้แผลหายดี ในเวลานั้นอาการบวมจะยังมีอยู่บ้าง แต่จะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับและดีขึ้นราว 85% ภายใน 1 เดือน และจะเข้าที่เป็นปกติในในเดือนถัด ๆ มา ซึ่งในช่วงนี้ความอดทนนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผลการทำออกมาดี เพราะการผ่าตัดในบางกรณีนั้นต้องรอถึงราว 1 ปี ถึงจะเห็นผลการศัลยกรรมที่ชัดเจน และเพื่อที่จะพิจารณาว่าได้ผลออกมาตรงตามที่คุณปรารถนาหรือไม่ ซึ่งหากยังมีจุดบกพร่องก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขต่อไป


          ใครที่สนใจเข้ารับการศัลยกรรมจมูก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องความงามหรือเพื่อสุขภาพ ก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกจากหลาย ๆ แหล่ง รวมทั้งเข้าพบแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมด้วยนะคะ

 เรื่องราวผู้หญิง ความสวยงาม แฟชั่น ความรัก มากมาย คลิกเลย     
    
     
    คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ         

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องน่ารู้... การศัลยกรรมจมูกเพื่อความงามและสุขภาพ โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2555 เวลา 11:07:58 3,518 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP