เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา


เบญจกัลยาณี

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เราอาจจะเคยคุ้นหูคำว่า "เบญจกัลยาณี" กันมาบ้างในสมัยที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งหลายคนก็คงพอจะเดากันได้ว่าหมายถึง ลักษณะความงามของผู้หญิง 5 ประการ แต่เชื่อว่าหลายคนคงจะลืมไปแล้วว่า ความงามดังกล่าวหมายถึงอะไรกันบ้าง ซึ่งในวันนี้ เราขอนำความรู้ในเรื่องนี้มาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ

          คำว่า "เบญจกัลยาณี" หมายถึง สตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการ คือ...

          1. ผมงาม คือ มีผมเหมือนหางนกยูง เมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้า

          2. เนื้องาม คือ มีริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุก เรียบสนิทมิดชิดดี

          3. ฟันงาม คือ ขาวเหมือนสังข์และเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียง

          4. ผิวงาม คือ ถ้าผิวดำก็ดำสม่ำเสมอเหมือนดอกอุบล ถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกรรณิการ์

          5. วัยงาม คือ งามทุกวัย แม้คลอดบุตรมาแล้ว 10 ครั้งก็ยังดูสาวพริ้งอยู่

          หลังจากที่เราได้รับรู้และเข้าใจกันไปแล้ว ความงามตามแบบเบญจกัลยาณีนั้นเป็นอย่างไร ก็ทำให้ฉุกคิดไม่ได้เลยว่า คงจะหาหญิงงามตามแบบเบญจกัลยาณีดังกล่าวในสมัยปัจจุบัน คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และจะมีอยู่จริง ๆ หรือ ? แล้วในสมัยอดีตกาล ใครกันนะที่มีความงามที่น่ายกย่องตามแบบพุทธศาสนาเช่นนี้ ? วันนี้ กระปุกดอทคอมก็มีคำตอบ พร้อมกับเรื่องราวของประวัติพุทธสาวิกาคนสำคัญ มาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ

          ตามอรรถกถา ขทฺทกนิกาย คาถาธรรมบท มีเรื่องเล่าถึงสาวงามสมัยพุทธกาล นั่นก็คือ นางวิสาขา ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดเบญจกัลยาณี นางเกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่า ธนญชัย มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี ซึ่งนางวิสาขาบรรลุโสดาบัน ตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบเท่านั้น

          ขณะที่ในเมืองสาวัตถีนั้น มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า มิคารเศรษฐี มีบุตรชายชื่อ ปุณณวัฒนกุมาร เมื่อเจริญวัยสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้ว บิดามารดาขอให้เขาแต่งงานเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล แต่เขาเองไม่มีความประสงค์จะแต่งเมื่อบิดามารดารบเร้ามากขึ้น เขาจึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่า ถ้าได้หญิงที่มีความงามครบทั้ง 5 อย่าง ซึ่งเรียกว่า เบญจกัลยาณี แล้วจึงจะยอมแต่งงาน

          เบญจกัลยาณี ความงามของสตรี 5 ประการ คือ...

          1. เกสกลฺยาณํ (ผมงาม) คือ หญิงที่มีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้น

          2. มงฺสกลฺยาณํ (เนื้องาม) คือ หญิงที่มีริมฝีปากแดงดุจผลตำลึงสุกและเรียบชิดสนิทกันดี

          3. อฏฺฐิกลฺยาณํ (กระดูกงาม) คือ หญิงที่มีฟันสีขาวประดุจสังข์ และเรียบเสมอกัน

          4. ฉวิกลฺยาณํ (ผิวงาม) คือ หญิงที่มีผิวงามละเอียด ถ้าดำก็ดำดังดอกบัวเขียว ถ้าขาวก็ขาวดังดอกกรรณิกา

          5. วยกลฺยาณํ (วัยงาม) คือ หญิงที่แม้จะคลอดบุตรถึง 10 ครั้ง ก็ยังคงสภาพร่างกายสาวสวยดุจคลอดครั้งเดียว

          เมื่อบิดามารดาได้ฟังแล้ว จึงให้เชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านอิตถีลักษณะมาถามว่า หญิงผู้มีความงามดังกล่าวนี้มีหรือไม่ เมื่อพวกพราหมณ์ตอบว่ามี จึงส่งพราหมณ์เหล่านั้นออกเที่ยวแสวงหาตามเมืองต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยและเครื่องทองหมั้นไปด้วย

          พวกพราหมณ์เที่ยวแสวงหาไปตามเมืองต่าง ๆ ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ จนมาถึงเมืองสาเกต ได้พบนางวิสาขามีลักษณะภายนอกถูกต้องตามตำราอิตถี ลักษณะครบทุกประการ ขณะที่นางพร้อมทั้งหญิงบริวารออกมาเที่ยวเล่นน้ำกันที่ท่าน้ำ ขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนัก หญิงบริวารทั้งหลายพากันวิ่งหลบหนีฝนเข้าไปในศาลา แต่นางวิสาขากลับค่อย ๆ เดินช้า ๆ ตามไป ทำให้เนื้อตัวเปียกปอนไปหมด ทำให้พวกพราหมณ์ทั้งหลายรู้สึกแปลกใจประกอบกับต้องการจะเห็นลักษณะฟันของนางด้วยจึงถามนางว่า "ทำไมเธอจึงไม่วิ่งหลบหนีฝนเหมือนกับหญิงอื่น ๆ" นางวิสาขาตอบว่า ชน 4 พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม ได้แก่

          1. พระราชาทรงรับราชาภิเษก มีเครื่องอาภรณ์ประดับกายอยู่ ถ้าวิ่งเวลาใด จะถูกติเตียนได้ว่า ทำตัวเยี่ยงสามัญชน

          2. ช้างทรงของพระราชา ที่ควาญประดับเครื่องคชาภรณ์พร้อมให้สมกับตำแหน่ง ถ้าวิ่งเหมือนสัตว์อื่น ก็เป็นสิ่งที่ไม่งาม ไม่สมควรแก่การเป็นช้างของพระราชา

          3. นักบวชหรือบรรพชิต ผู้ประพฤติดีงาม อยู่ในความสงบ มีจริยวัตรที่สงบเสงี่ยม ถ้าเผลอสติไปวิ่งเข้า จะถูกติเตียนได้ว่าไม่มีความงามตามสมณวิสัย

          4. สตรี ควรรักษากิริยามารยาทให้สมกับเป็นหญิง เพราะความมีมารยาทงามนั้นดุจดั่งอาภรณ์งดงามประการหนึ่งทีเดียว ผู้หญิงที่ได้รับการประคับประคองดูแลอย่างดีจากบิดามารดา เปรียบดั่งอัญมณีอันหาค่ามิได้ ถ้าวิ่งแล้วเกิดพลาดพลั้งล้มลง ร่างกายได้รับบาดเจ็บ บิดามารดาย่อมเสียใจ

          พวกพราหมณ์ได้เห็นปัญญาอันชาญฉลาด และคุณสมบัติ เบญจกัลยาณี ครบทุกประการแล้ว จึงขอให้นางพาไปที่บ้านเพื่อทำการสู่ขอต่อพ่อแม่ตามประเพณี เมื่อสอบถามถึงชาติตระกูลและทรัพย์สมบัติก็ทราบว่า มีเสมอกัน จึงสวมพวงมาลัยทองให้นางวิสาขาเป็นการหมั้นหมายและกำหนดวันวิวาหมงคล

          และในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย นางวิสาขา นับว่าเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติมาก จึงทำให้นางมีคุณสมบัติพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่น ๆ หลายประการ นั่นคือ ลักษณะของผู้มีวัยงาม คือ นางแต่งงานอายุ 16 ปี คลอดบุตรจำนวน 20 คน และบุตรเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ 20 คน หลานเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ 20 คน ซึ่งนางวิสาขามีลูก หลานและเหลนนับได้กว่า 8,000 คนเลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นแม้นางจะอายุถึง 120 ปี แต่นางก็ยังดูสาวราวกับอายุ 16 ปี และเมื่อนั่งอยู่ในกลุ่มของลูก หลาน เหลน นางจะมีลักษณะวัยใกล้เคียงกับคนเหล่านั้น จนไม่สามารถทราบได้ว่านางวิสาขาคือคนไหน แต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืน ธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันที แต่สำหรับคนแก่จะต้องใช้มือยันพื้นช่วยพยุงกาย จึงจะทราบว่านางวิสาขาคือคนไหน

          แม้ว่าในปัจจุบัน เราจะไม่สามารถหาสตรีใดที่งามเพียบพร้อมตามแบบเบญกัลยาณีได้อีกแล้ว แต่ในสังคมไทยปัจจุบันก็ยังคงมองหาหญิงที่มีความเป็น "กุลสตรี" ซึ่งก็มีความหมายใกล้เคียงกับเบญจกัลยาณีมากที่สุด นั่นคือ นอกจากจะงามทั้งรูปร่างหน้าตา สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ กิริยามารยาทและการวางตัวอย่างงดงาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็นอย่างดี 

          เพราะหากหญิงนั้น รูปร่างสวยงาม การศึกษาสูง ทำงานเก่ง แต่ไร้ซึ่งกิริยามารยาท ก็คงไม่สามารถเป็นที่ชื่นชมหรือยอมรับในสังคมได้ และเราขอส่งท้ายกันด้วยกลอนบทนี้ค่ะ

"คนจะงาม งามที่ใจ ใช่ใบหน้า
คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน
คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน
คนจะรวย รวยศิลทาน ใช่บ้านโต"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
palungjit.comแอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา

คนจะงาม งามที่ใจ ใช่ใบหน้า

คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน

คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน


คนจะรวย รวยศิลทาน ใช่บ้านโต"

จากคุณ เกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 10:24:01 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
เราเองแล่
จากคุณ เกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 10:21:57 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
เดียบ้า
จากคุณ เกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 10:18:14 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
เกดหรอ
จากคุณ ซารีนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 10:17:10 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
ดี
จากคุณ เกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 10:09:36 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
คห. 13 ขอท่านศึกษาดูดีๆ อย่างน้อยที่สุดความคิดเช่นนั้นกลัวจะเป็นการปรามาสพระพุทธองค์นะครับ ^^ ลองคิดดูดีๆ อย่างน้อย คำว่า เบญจกัลยาณี ไม่ใช่เ้ป็นคำที่พระพุทธองค์ให้ความหมายหรอกเหรอ ..
จากคุณ ธนิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-16 13:28:12 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
ขออ้างหน่อยนะ.. คห 3.

1.ผมงาม ไปยืดมา
2.เนื้องาม ริมฝีปากแดง ลิฟสติกช่วยได้ หรือจะให้งามมากไปศัลยกรรมปากเจ่อเล็ก
3.ฟันงาม จัดฟันแล้ว
4.ผิวงาม ฉีดกรูต้า
5.วัยงาม ไปทำ Repair

แต่ไร้สมอง ไร้คุณธรรม ก็มีค่าเป็นได้แค่นางบำเรอเท่านั้นขอให้ทุกคนเป็นคนที่งามจากข้างใน จากจิตใจออกมาสู่ภายนอก

เท่านี้คุณคือสุดยอดของคุณลักษณะ เบญจกัลยาณี
จากคุณ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-16 01:09:33 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
พราหมณ์กับพุทธมันคนละศาสนากันเลย ศาสนาพุทธเค้าไม่ยึดติดเรื่องรูปกายภายนอกหรอก
จากคุณ ปปป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-16 00:42:25 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
โอ๊ยยย ยากเน๊อะ เป็นหญิง ทำไมไม่ให้ผู้ชายที่จะเป็นสุภาพบุรุษได้ มาทำอะไรยากๆแบบนี้บ้าง?
จากคุณ คนๆนึง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 23:01:54 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
สมัยนี้ก็ต้องว่า รูปสวย รวยทรัพย์ อับปัญญา พ่อตาตาย และแม่ยายโง่
จากคุณ ชาวกรุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 20:49:17 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
ชอบมากๆ
จากคุณ ชอบมากๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 19:44:23 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
สมัยนี้ 5 อย่างไม่พอหรอก
ต้องเพิ่ม นิสัยงาม และการกระทำงามไปด้วย
เพราะสมัยนี้ 5 อย่างนั้นทำได้ แต่นิสัยและการกระำทำ ทำตกไปเยอะเลย
จากคุณ จริงๆนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 11:14:40 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
จากคุณ คุณตาต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 10:30:24 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
แอฟ ทักษอร
จากคุณ JMKFY เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 10:10:06 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
1.ผมงาม ไปยืดมา
2.เนื้องาม ริมฝีปากแดง ลิฟสติกช่วยได้ หรือจะให้งามมากไปศัลยกรรมปากเจ่อเล็ก
3.ฟันงาม จัดฟันแล้ว
4.ผิวงาม ฉีดกรูต้า
5.วัยงาม ไปทำ Repair
จากคุณ at4 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 10:02:18 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
สุดยอดเลย เสียดายปัจจุบันนี้จะไม่มีหญิงลักษณะครบทั้ง5อย่างนี้เลย แม้นางงามที่ประกวดกันอาจจะได้มาเพียงบางอย่างเท่านั้น
จากคุณ แมน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 09:34:01 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เบญจกัลยาณี...ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนา
เราที่ 1
เราก้องามน่ะ
งาม....หน้า
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-15 09:26:55 ]