x close

วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร

ตั้งชื่อ


วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร (snowbrand)


          การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้ อักษรวรรคบริวาร นำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้ อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้ อักษรวรรคศรี นำหน้าชื่อเพื่อความเข้าใจโปรดดูแผนภูมิข้างล่างนี้

           หมายเลข ๑ เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์


           หมายเลข ๒ แทนวันจันทร์

           หมายเลข ๓ แทนวันอังคาร

           หมายเลข ๔ แทนวันพุธกลางวัน

           หมายเลข ๕ แทนวันพฤหัสบดี

           หมายเลข ๖ แทนวันศุกร์

           หมายเลข ๗ แทนวันเสาร์

           หมายเลข ๘ แทนวันราหูวันพุธกลางคืน 
ลำดับของทักษาประจำวัน

           บริวาร
           อายุ
           เดช
           ศรี
           มูละ
           อุตสาพะ
           มนตรี
           กาลกิณี


ตามแผนนี้จะเห็นได้ว่า


           คนเกิดวันอาทิตย์ (๑) สระทั้งหมดเป็นบริวาร

           คนเกิดวันจันทร์ (๒) ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร

           คนเกิดวันอังคาร  (๓) จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันพุธกลางวัน (๔) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันพฤหัสบดี (๕) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร

           คนเกิดวันศุกร์ (๖) ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันเสาร์ (๗) ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร

           คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน (๘) ย ร ล ว เป็นบริวาร


         
ถ้าอยากรู้ว่าตัวอักษรไหนเป็นอายุ เป็นเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ให้นับบริวารที่ช่องวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ให้นับบริวารที่หมายเลข ๑ แล้วเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ไปตามลำดับดังนี้ บริวาร (๑) อายุ (๒) เดช (๓) ฯลฯ กาลกิณี (๖) ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีให้นับบริวารช่องหมายเลข (๕) อายุ (๘) เดช (๖) ศรี (๑) ฯลฯ กาลกิณี (๗) เป็นต้น


อักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อ คือ อักษรช่องกาลกิณี จากตารางนี้จะรู้ได้ทันทีว่า


           คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ)

           คนเกิดวันจันทร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๑ (สระทั้งหมด)

           คนเกิดวันอังคารห้ามตัวอักษรช่อง ๒ (ก ข ค ฆ ง)

           คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามตัวอักษรช่อง ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ)

           คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามตัวอักษรช่อง ๗ (ด ต ถ ท ธ น)

           คนเกิดวันศุกร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๘ (ย ร ล ว)

           คนเกิดวันเสาร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
          
           คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืนห้ามตัวอักษรช่อง ๕ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)


         
เวลาตั้งชื่อ ถ้าตั้งชื่อพระ (ฉายา) ท่านให้เอาอักษรวรรคบริวารขึ้นต้น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ขึ้นต้นด้วย ก ข ค ฆ ง ตัวใดตัวหนึ่ง เช่นกมโลขันติปาโล เป็นต้น ถ้าเกิดวันอังคารขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น จันททวโร ฉันทธัมโม เป็นต้น


         
ถ้าตั้งชื่อฆราวาสหรือชาวบ้านทั่วไปต้องตามเพศ เพศชายให้เอาตัวอักษรวรรคเดชตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ เพศหญิงให้เอาตัวอักษรวรรคศรีตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ ยกตัวอย่างชายเกิดวันอาทิตย์ อํกษรช่องที่ ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) เป็นเดช ห้ามใช้ตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) ชื่อเป็นมงคลอาทิ จิตรดิลก ฉันทกร ชยุตม์ เป็นต้น หญิง เกิดวันอาทิตย์อักษรช่องที่ ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) เป็นศรี ห้ามอักษรช่อง ๖ เช่นเดียวกัน ชื่อที่เป็นมงคลอาทิ ฐิติมา ณัฐกฤตา เป็นต้น


          จะไม่ถือเดชถือศรี ใช้อักษรใด สำหรับผู้เกิดวันใดก็ได้ ยกเว้น อักษรกาลกิณีเรื่องราวผู้หญิง ความสวยงาม แฟชั่น ความรัก มากมาย คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
snowbrand.co.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร อัปเดตล่าสุด 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:14:45 3,305 อ่าน
TOP