การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย)


การตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)

           การตัดไขมันหน้าท้องเป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันและผิวหนัง ส่วนที่เกินบริเวณหน้าท้อง และแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องที่หย่อน การผ่าตัดนี้จะช่วยให้หน้าท้องดูตึงขึ้น แต่การผ่าตัดจะมีรอยแผลเป็นอยู่บริเวณส่วนล่างของหน้าท้อง

ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการตัดไขมันหน้าท้อง

           ผู้ที่หน้าท้องหย่อน , ลายบริเวณส่วนล่าง หรือมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้อง โดยที่ไม่ใช่คนอ้วน จะได้ประโยชน์มากจากการผ่าตัดนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาก ควรจะต้องลดน้ำหนักลงก่อนเพื่อจะทำให้ผลจากการผ่าตัดดีขึ้น

ความเสี่ยงจากการผ่าตัด

          ถ้าแพทย์ที่ผ่าตัดเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่ได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดไขมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งอาจจะมีผลแทรกซ้อนได้ เช่น มีเลือดคั่ง(ซึ่งพบได้น้อย), ติดเชื้อ, แผลหายช้า, แผลเป็นนูน ผลแทรกซ้อนเหล่านี้ สามารถจะแก้ไขได้ และเกิดไม่บ่อย

การผ่าตัด

          ส่วนใหญ่การผ่าตัดไขมันหน้าท้องมักจะทำที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีที่นอนพักค้าง การผ่าตัดอาจจะทำโดยการให้ดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณเหนือหัวเหน่า และอาจจะยาวถึงสะโพกทั้งสองข้าง ความยาวของแผลผ่าตัดขึ้นกับจำนวนของไขมัน และความหย่อนของผนังหน้าท้อง (ภาพ1,2)

   
   

ภาพ 1) การหย่อนของหน้าท้อง     ภาพ 2) บริเวณที่ทำผ่าตัด

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2-5 ชั่วโมง แพทย์อาจจะใช้การดูดไขมันร่วมด้วย บางครั้งอาจจะต้องย้ายตำแหน่งของสะดือใหม่ คือจะต้องมีรอยแผลเป็นอยู่รอบสะดือด้วย (ภาพ 5) แพทย์จะเย็บซ่อมกล้ามเนื้อที่หย่อนด้วยถ้าจำเป็น(ภาพ 4) หลังผ่าตัดจะมีสายดูดเลือด และน้ำเหลือง ออกทางด้านข้างของลำตัว และอาจจะมีท่อสวนปัสสาวะติดอยู่ด้วย

   
ภาพ 4) แนวเย็บกล้ามเนื้อ     ภาพ 5) รอยแผลผ่าตัด

หลังผ่าตัด

           ท่านอาจจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล 2-7 วัน ขึ้นกับชนิดการผ่าตัด และความแข็งแรงของท่าน ควรจะขยับตัว,ลุกขึ้นนั่ง หรือเดินบ้างเท่าที่ทำได้ และอาจจะต้องเดินตัวงอๆ ประมาณ 7 วัน แผลผ่าตัดจะมีการดูแลตามแพทย์สั่ง ไหมที่เย็บไว้จะตัดออกประมาณ 7-10 วัน ท่านจะกลับไปทำงานได้ประมาณ 7-10 วัน แต่ไม่ควรจะทำงานหนักในระยะ 1 เดือนแรก แผลผ่าตัดจะเห็นชัดในระยะแรก ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ถึงจะดูดีขึ้น ท่านอาจจะมีความรู้สึกชาบริเวณหน้าท้องด้านล่าง ซึ่งจะดีขึ้นได้ในเวลา 6 เดือน การออกกำลังกายหลังผ่าตัดจะทำได้หลัง 2 เดือนไปแล้ว

การดูดไขมัน (Liposuction)

          การดูดไขมัน หมายถึง การใช้เครื่องมือที่ลักษณะคล้ายท่อยาวใส่เข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อดูดเอาไขมัน ส่วนเกินออกมาจากบริเวณต่างๆ เช่น หน้าท้อง, สะโพก, ก้น, ต้นขา, ต้นแขน, คอ เป็นต้น การดูดไขมันนี้ไม่สามารถจะใช้ลดความอ้วนทั่วร่างกายได้แต่สามารถจะลดจำนวน ไขมันบริเวณส่วนต่างๆ ที่สะสมอยู่เฉพาะที่ได้

ผู้ที่จะได้รับผลดีจากการดูดไขมัน

             ท่านต้องอย่าหวังว่าการดูดไขมันจะช่วยให้ท่านดูรูปร่างเพรียวบาง แต่จะทำให้รูปร่างท่านดูดีขี้น และมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ที่จะได้รับผลดีจากการดูดไขมันควรจะไม่อ้วน,ผิวหนังควรมีความยืดหยุ่นดี และมีไขมันสะสมเฉพาะที่ ท่านควรมีร่างกายแข็งแรง,สมบูรณ์,มีจิตใจที่ปกติ ท่านที่มีอายุก็สามารถจะทำการดูดไขมันได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้จะผ่าตัดถึงผลที่จะได้รับให้เข้าใจดีเสียก่อน

การวางแผนการผ่าตัด

           ท่านควรจะต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งถึงความเป็นไปได้ของผลการผ่าตัดที่ท่านหวัง วิธีการเลือกการผ่าตัด ,ผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ศัลยแพทย์ควรเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรศัลยแพทย์ตกแต่งของแพทยสภา หรือเทียบเท่าถ้าเป็นสถาบันจากต่างประเทศ


การผ่าตัด

          การดูดไขมันนี้จะมีการเสียเลือดบ้าง บางครั้งศัลยแพทย์ตกแต่งอาจจะให้ท่านเก็บเลือดของท่านไว้ก่อนผ่าตัดเพื่อใช้ขณะผ่าตัด แต่ส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นต้องให้เลือด การดูดไขมันอาจจะใช้การให้ยาชาเฉพาะที่ หรือดมยาสลบ ก็ขึ้นอยู่กับบริเวณและจำนวนที่จะดูดไขมัน การผ่าตัดอาจจะทำได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล การดูดไขมันแพทย์จะต้องวาดตำแหน่งที่ต้องการเอาไขมันออกไว้ก่อน หลังจากนั้นจะเจาะที่ผิวหนังเป็นรอยเล็ก ประมาณ 0.5-1.5 cm แล้วใส่ท่อที่จะดูดไขมันเข้าไป ท่อนี้จะต่อกับเครื่องปั๊มสูญญากาศ หรือเครื่องอัลตราซาวด์ ปริมาณของไขมันที่ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณไขมันที่สะสม หลังผ่าตัดแพทย์จะใช้ผ้าพันบริเวณที่ดูดไขมันไว้ประมาณ 2-5 วัน

หลังผ่าตัด

           หลังผ่าตัดแพทย์จะเปิดผ้าพันแผลประมาณ 2-5 วัน ไหมที่เย็บไว้จะตัดออกประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นท่านต้องพันผ้าในส่วนที่ดูดไขมันอีก หรือใส่เครื่องนุ่งห่มที่กระชับกับส่วนที่ได้รับการดูดไขมันไว้อีกประมาณ 1-2 เดือน บริเวณที่ดูดไขมันจะมีรอยซ้ำเขียวประมาณ 1-2 อาทิตย์ ผิวหนังบริเวณที่ดูดไขมันจะดูลักษณะเป็นลูกคลื่นได้ ซึ่งจะดีขึ้นภายใน 2-3 เดือน ท่านสามารถจะกลับไปทำงานได้ประมาณ 5-7 วัน

ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

           การดูดไขมันก็เหมือนกับการผ่าตัดทั่วไปที่อาจผลแทรกซ้อนขึ้นมาได้ ผลแทรกซ้อนอันนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น การติดเชื้อ, มีเลือดคั่ง, ผิวหนังเป็นลูกคลื่น, รอยแผลเป็นนูนหรือบุ่ม, ผิวหนังมีแผล อาจจะมีผิวหนังเปลี่ยนสีได้บ้าง
   

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

 

 

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อยากทำจังเลย แต่ขอรพ.รัฐดีกว่า
จากคุณ PORN เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 02:23:54 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
น่ากลัว แต่อยากทำสุดๆเลย รอมีเงินก่อน
จากคุณ PORN เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 02:21:59 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
วันนี้มีนัดทำนมกับคุณหมอเทพ เจ้าค่ะอาบน้ำสระผมก่อนไปเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้อาบน้ำไปอีก5วันอิอิ ทำแล้วเป็นไงบ้างจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
จากคุณ pla2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-05 05:12:28 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
น่ากลัว แต่ก็อยากทำ ที่ไหนดี และราคาเท่าไหร ใครรู้บอกที
จากคุณ คนไกลบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-19 00:59:33 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
ที่เดอะซิป์ ก็ดีน่ะราคาไม่แพง
จากคุณ หวังดีค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-20 14:26:18 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อย่ามองน่ากลัวมาก
จากคุณ ขิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-01 02:23:46 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อย่าสวยให้มากกว่านี้
แต่กลัวจะเสียโฉมสิ
รับไม่ได้คะกลัวจริงๆ
จากคุณ ปายคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-01 02:22:14 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
น่ากลัวจังเลยคะ
จากคุณ ััั่หนู๋ฟ้า ปายจร๊า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-01 02:19:07 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อยากทำ ที่ อุบลที่ไหนปลอดภัยราคาเท่าไหร
จากคุณ ลักษมี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-07 14:47:29 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อยากทำแต่ไม่ตัง:
จากคุณ แมว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-18 17:02:16 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
:e3_04เราก็อยากทำบ้างใครรู้ราคาช่วยบอกทีค่ะ
จากคุณ ตังเม ณ บ้านฆ้อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-26 12:00:57 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
จากคุณ ตังเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-26 11:56:42 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
คนที่หน้าท้องแตกลายจะผ่าตัดลดไขมันได้มั้ยค่ะ
จากคุณ นาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-05 20:02:58 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
อยากทำมากเลย แต่กลัว
จากคุณ สาวสาย4 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-20 18:06:39 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
หน้ากลัว จะตาย คนที่ทำตายแล้วใช่ป่ะ

จากคุณ bvhklbkjho เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-27 11:02:38 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
สนใจมากอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ ที่ไหนทำแล้วปลอดภัย
คนที่มีข้อมูลช่วยตอยด้วย
ขอบคุณ
จากคุณ pataya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-06 11:31:49 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
น่าลอง
จากคุณ nog เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-06 10:53:45 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
ไม่อยากเอาออกลำบาก ก็อย่าเอามันเข้าไป จบ!!
จากคุณ บ้านะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-06 10:05:23 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
น่ากัว TT
จากคุณ -*- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-05 16:47:23 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty)
...
จากคุณ -*- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-05 16:46:00 ]