x close

รู้จัก “โรคซาง” ในเด็กรู้จัก “โรคซาง” ในเด็ก (Mother & Care)

โดย : วิภาวี

อ้างอิงจาก : พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล

          เด็กเล็กๆ ที่กินน้อย ไม่ยอมกินทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร ผู้ใหญ่สมัยก่อนให้เหตุผลว่าเป็นซาง ซึ่งทุกวันนี้ แม่สมัยใหม่อาจพอรู้จักได้ยินมาบ้าง แต่ส่วนที่สงสัยกับเรื่องนี้ก็มีเช่นกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกับอาการดังกล่าวที่ว่าเรามาดูข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ

          ข้อเท็จจริง

          เป็นภาวะขาดสารอาหาร เช่น โปรตีนหรือพลังงานทำให้เด็กมีร่างกายผอม กล้ามเนื้อลีบ ไขมันน้อยกว่าเด็กทั่วไปเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดสารอาหาร หรือที่มาของการเรียกว่าซางในเด็กเล็กนั้นมาจากปัจจัยต่อไปนี้

           ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดู เช่น ลูกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรก

           การให้นมผสมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับลูก เช่น วิธีการผสม, ปริมาณการให้นม และชนิดของนมผสม

           การเริ่มต้นอาหารเสริมที่ช้าหรือเร็วเกินไป

           การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เช่น ตามใจให้เด็กกินอาหารจุบจิบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้อิ่มไม่อยากกินอาหารมื้อหลัก

           ภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ได้รับอาหารน้อยลง ซึ่งอาจเกิดจากการเบื่ออาหาร หรือการดูดซึมและการย่อยอหารบกพร่อง                                      

          ปัจจุบันปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กเล็ก พบได้ไม่บ่อยเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากความรู้และความเข้าใจของพ่อแม่เกี่ยวกับวิถีการกินของลูกมีมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์ขาดสารอาหารยังเป็นอันตราย ส่งผลต่อตัวเด็กในเรื่องสุขภาพ เช่น ระบบการขับถ่าย ระบบทางเดินหายใจ หากอยู่ในขั้นรุนแรง

          การดูแลที่เหมาะสม

          ช่วง 6 เดือนแรก ลูกได้รับนมแม่สารอาหารที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด แต่เมื่อลูกเติบโตขึ้นมีการใช้พลังงานไปกับกิจกรรมในแต่ละวัน ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ อาหารจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหาร คุณแม่จึงควรดูแลในเรื่องต่อไปนี้

          อาหารเสริม

           เริ่มต้นให้ทีละน้อยๆ ในลักษณะเนื้อเนียนละเอียดก่อน จนกระทั่งค่อยๆ หยาบขึ้นตามช่วงวัย

           เน้นการให้อาหารที่ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลายชนิดอย่างเหมาะสม

           ไม่ควรฝืนหากลูกไม่ยอมกิน เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับการกิน

          สร้างนิสัยการกินที่ดี

          ไม่ควรให้ลูกกินนมหรือขนมก่อนมื้ออาหารหลัก เพราะทำให้อิ่มได้ง่าย

          ฝึกนิสัยการกินที่ดี โดยกินอาหารร่วมกันที่โต๊ะไม่กินไปเล่นไป

          วิตามินเสริมหรือการใช้ยา

          เรื่องการกินวิตามินเสริม แม้ทางการแพทย์ไม่มีข้อห้าม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้ยากับเด็กเล็ก เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก หากไม่มั่นใจกับเรื่องการกิน สุขภาพของลูก ควรปรึกษาคุณหมอเป็นทางที่ดีกว่าแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลจาก


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก “โรคซาง” ในเด็ก อัปเดตล่าสุด 16 สิงหาคม 2552 เวลา 21:51:28 2,890 อ่าน
TOP