บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน
บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน  (ไทยโพสต์)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

        อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตการแต่งงานกับชาวต่างชาติของบรรดาสาวไทยนั้น ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เพราะบางคนอาจประสบกับโชคดี แต่ก็มีผู้หญิงไทยอีกหลายคน ที่โชคร้ายในการใช้ชีวิตแต่งงานในต่างแดน โดยเฉพาะเรื่องของการถูกทุบตีทำร้าย ถูกใช้แรงงานเพื่อหาเงิน ถูกไล่ออกจากบ้าน ตลอดจนไม่ได้รับรองสถานะของการแต่งงานโดยการจดทะเบียนสมรส แต่เป็นเพียงแค่การรับรองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ผู้หญิงไทยมักตกเป็นเหยื่อของการแต่งงานกับชาวต่างชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

        นางสุพรรณี บุญถูก ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และประธานสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป เผยให้ทราบถึงปัญหาใหญ่หลักๆ จากการแต่งงานกับชาวต่างชาติของหญิงไทยที่ส่วนใหญ่มาจากความยินยอมพร้อมใจนั้น คือการที่ผู้หญิงไทยจะไม่ได้รับการจดทะเบียนสมรส แต่จะเป็นเพียงการรับรองสถานะให้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3-6 เดือนเท่านั้น แต่เนื่องจากผู้หญิงไทยไม่มีความรู้ทางด้านภาษา หรือพูดง่ายๆ ว่าอ่านหนังสือไม่ออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ เนื่องจากคิดเพียงว่าตนนั้นจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น หากได้แต่งงานกับชาวต่างชาติและใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน

        อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญคือ การที่ผู้หญิงไทยก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสามี โดยการถูกหลอกใช้ให้ทำงานเพื่อหาเงิน ส่วนรายได้นั้นจะโอนเข้าบัญชีของสามีชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังถูกสามีทุบตีทำร้ายและไล่ออกจากบ้าน ส่วนปัญหาเรื่องการถูกค้ามนุษย์ของหญิงไทยในโซนของชาวยุโรป นางสุพรรณีกล่าวว่า ยังมีไม่ค่อยมากเท่าทางประเทศในโซนเอเชีย อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น หรือพูดง่าย ๆ ว่าปัญหาการที่ผู้หญิงไทยจะถูกค้ามนุษย์ในโซนยุโรปนั้น ค่อนข้างน้อยกว่าประเทศทางโซนเอเชียนั่นเอง

         นางสุพรรณียังเผยถึงสาเหตุของการที่ผู้หญิงไทย มักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของชีวิตหลังการสมรสกับชาวต่างชาติ ว่า

        ประการแรก มาจากการที่ผู้หญิงไทยไม่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นของชาวต่างชาติ รวมทั้งไม่รู้ถึงกฎหมายและปัญหาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ จึงทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง จนนำมาสู่การที่ผู้หญิงไทยถูกไล่ออกจากบ้านฝ่ายชาย ตลอดจนถูกทุบตีทำร้ายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ดังนั้นในกรณีที่หญิงไทยได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแล้ว จึงควรเข้าไปศึกษาภาษาพื้นถิ่นของประเทศนั้นๆ เพื่อให้มีพื้นฐานของคำศัพท์ง่าย ๆ ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในโรงเรียนที่มีระดับสูง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในภาษาของประเทศที่ตนอาศัย เพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป

         ประการที่ 2 มาจากปัญหาส่วนตัวลึก ๆ ของชาวต่างชาติ เช่น เรื่องของระดับการศึกษาหรือการทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ทำให้ไม่สามารถหาภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกับตนได้ จึงทำให้ค่านิยมการมีภรรยาเป็นหญิงไทยนั้นได้รับความนิยม เนื่องจากผู้หญิงไทยเป็นฝ่ายที่อดทน และสามารถยอมรับในทุกๆ เรื่องของสามีชาวต่างชาติได้มากกว่าผู้หญิงชาติเดียวกัน ชาวต่างชาติจึงใช้ความอดทนนี้ เป็นตัวก่อเหตุทำร้ายและเอาเปรียบผู้หญิงไทย และประการสุดท้ายมาจากปัญหาในตัวของผู้หญิงเอง หรือพูดง่ายๆ ว่าผู้หญิงไทยบางคนนั้นโชคดีที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ดี แต่กลับเป็นฝ่ายประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมเอง จึงไม่สามารถอยู่กับชาวต่างชาติได้

        นอกจากนี้ยังมาจากสาเหตุที่ผู้หญิงไทยต้องการอัพเกรดตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงการผิดหวังในชีวิตสมรส จึงมักคิดว่าการแต่งงานครั้งใหม่กับคนต่างชาติที่ดูดีและมีฐานะนั้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้น และเป็นการช่วยเยียวยาความผิดหวังในการแต่งงานได้ จึงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากการแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเอง

         อย่างไรก็ตาม ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม ได้เผยให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่า อันดับแรกนั้นต้องสื่อสารให้ผู้หญิงไทยรับรู้สิ่งที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ไม่ดีของประเทศนั้นๆ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยการหาคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ มาบอกเล่าถึงประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันตนเอง เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้หญิงไทยได้นำไปใช้พิจารณาให้มากยิ่งขึ้น หากต้องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการใช้วิทยุชุมชนที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็นตัวกระจายความรู้ รวมทั้งสมาคมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเอง ก็ควรเผยแพร่หรือบอกเล่าประสบการณ์เหล่านี้ ให้คนไทยในต่างแดนได้รับทราบเช่นกัน เพราะจะได้ช่วยให้ผู้หญิงไทย ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วได้รับทราบ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามประเพณีของประเทศที่อาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น

         นางสุพรรณีได้ฝากถึงผู้หญิงไทยที่ต้องการไปใช้ชีวิตในต่างแดนว่า ควรเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่ควรตั้งเป้าว่า การแต่งงานกับชาวต่างชาตินั้นจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะหากไม่เป็นอย่างที่คิด จะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็ควรขวนขวายในการหาความรู้ โดยเฉพาะวิชาชีพในการประกอบอาหารไทย การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ เพื่อนำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนในต่างแดน หากคู่แต่งงานชาวต่างชาติไม่ให้การรับรองสถานะ เพราะการที่นายจ้างให้การรับรองสถานะกับผู้หญิงไทย จะทำให้สามารถประกอบอาชีพ และสามารถยืนหยัดช่วยเหลือตนเองต่อไปได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน โพสต์เมื่อ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 15:40:54 371 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: บอกเล่าประสบการณ์ตรง ลดปัญหาเหยื่อหญิงไทยในต่างแดน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP