เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552


นางสาวไทย2552
นางสาวไทย2552


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวไทย

          เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ดำเนินการประกวด นางสาวไทย ประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิด "ทอแสงงามแห่งจิตใจ" ได้ทำการคัดเลือกผู้เข้าสมัคร นางสาวไทย2552 รอบคัดเลือกจาก 40 คน เหลือเพียง 18 คนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บตัว ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-27 ต.ค.นี้

          ก่อนขึ้นเวทีโชว์ปฏิภาณ ชิงไหวพริบ เพื่อครองมงกุฎ นางสาวไทย2552 ในค่ำคืนวันที่ 28 ต.ค. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ โดยสามารถชมการถ่ายทอดทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี ตั้งแต่เวลา 22.15 น. เป็นต้นไป
   
         ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวไทย2552 ทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งปรากฏว่ามีสาวงามตัวเต็ง พ่วงดีกรีเด่นจากหลายสถาบันชื่อดังของเมืองไทย ตบเท้าเข้ารอบกันอย่างคับคั่ง ได้แก่


นางสาวไทย2552


M1. นางสาว สรินยา ทองงอก (แยม)
อายุ 25 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ปีการศึกษาที่จบ 2550 กทม.

          ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ปีการศึกษาที่จบ 2552 กทม.

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M2. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (ส้ม)
อายุ 21 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบัญชี สาขา บัญชี ปีการศึกษาที่จบ 2549 จ.ปทุมธานี

          ปริญญาโท Sam Houston State University คณะการบริหารงานยุติธรรมสำหรับผู้นำ( Criminal Justice) ปีการศึกษาที่จบ 2551 Texas,USA.

ภูมิลำเนา : ปทุมธานี


นางสาวไทย2552


M3. อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ (โจอี้)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขา เด็ก-เยาวชนและครอบครัว กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

นางสาวไทย2552


M4. กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี (เพื่อน)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทย์ศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 6
ภูมิลำเนา : ขอนแก่น


นางสาวไทย2552


M5. ธิราวรรณ ไกรการ (ใบเตย)
อายุ 18 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) จ.นครปฐม
ภูมิลำเนา :  ร้อยเอ็ด

นางสาวไทย2552


M6. วรวิตา จันทร์หุ่น (แนนต์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขา สังคม-มานุษยวิทยา กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : สุราษฎร์ธานี


นางสาวไทย2552


M7. พิมพ์พลอย วิเชียรปราการ (ฝ้าย)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบและผลิตยานยนต์ ปีการศึกษาที่จบ 2552
ภูมิลำเนา : ราชบุรี


นางสาวไทย2552


M8. จุฑามาศ ธานีมาศ (น้ำหวาน)
อายุ 24 ปี
การศึกษา :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะบริหารธุรกิจการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจการตลาด ปีการศึกษาที่จบ 2550
ภูมิลำเนา : ยะลา


นางสาวไทย2552


M9. ครุสุดา วันมา (ฝันดี)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ 2551 จ.พิษณุโลก
ภูมิลำเนา : อุตรดิตถ์


นางสาวไทย2552


M10. กนกลดา บุตรพิมพา (เพี๊ยซ)
อายุ 23 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ 2551
ภูมิลำเนา : มหาสารคาม


นางสาวไทย2552


M11. พรพรรณ ฤกษ์อัตการ (หงษ์หยก)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(นานาชาติสิรินธร) คณะ นานาชาติสิรินธร (SIIT) สาขา Engineering Managament กำลังศึกษาปีที่ 2
ภูมิลำเนา : นครสวรรค์


นางสาวไทย2552M12. กานต์พิชชา พิชยศ (น้ำผึ้ง)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M13. กังสดาล ยิ้มอยู่ (กิ๊ง)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ กำลังศึกษาปีที่ 4
ภูมิลำเนา : ชลบุรี


นางสาวไทย2552


M14. ปวริศา วสุธาสวัสดิ์ (ออม)
อายุ 23 ปี
การศึกษา :

          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย University of London คณะcosmetic science สาขา cosmetic science ปีการศึกษาที่จบ 2551 กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ

          ปริญญาโท -

          ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmaceutical

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M15. นิษฐกานต์ สาธร (แหม่ม)
อายุ 24 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป กำลังศึกษาปีที่ 4 ปี
ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช


นางสาวไทย2552


M16. กฤตยา วงศ์สุรินทร์ (กิ๊ฟท์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ กำลังศึกษาปีที่ 1
ภูมิลำเนา : ลำปาง


นางสาวไทย2552


M17. ชญานิศา จงรัตนจินดา (น้ำทิพย์)
อายุ 20 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาปีที่ 3
ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร


นางสาวไทย2552


M18. ราตรีเฉลิม เดชบุญญาภิชาติ (บิว)
อายุ 21 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) กำลังศึกษาปีที่ 4
ภูมิลำเนา : นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 


เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552 โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 10:48:09 1,114 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย2552 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP